Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a, pel sistema de concurs oposició lliure

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 03/08/2021
Data límit | 23/08/2021
Data de resolució |

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instàncies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anunci BOPB 28/07/2021

Anunci DOGC 02/08/2021

Termini presentació instàncies del 03/08/2021 al 23/08/2021

Relació provisional d'admesos i exclosos 15/09/2021

Convocatòria prova de coneixements de la llengua catalana 22/09/2021

Convocatòria prova teòrica pràctica 01/10/2021

Diligència resultats prova de coneixements de la llengua catalana 27/09/2021

Anunci resultats prova teòrica pràctica 01/10/2021

Convocatòria entrevista personal 08/10/2021

Anunci resultats entrevista personal, fase de concurs i puntuació final 13/10/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40