Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 11:01:11

Convocatòria selecció per a la creació d'una borsa de treball per cobrir llocs de treball d'administratiu/va per cobrir possibles vacants, substitucions o altres necessitats.

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 04/04/2023
Data límit | 18/04/2023
Data de resolució |

Anunci bases reguladores BOPB: 03/04/2023

Anunci bases i convocatòria DOGC: 03/04/2023

Data inici presentació sol·licituds: 04/04/2023

Darrer dia presentació sol·licituds: 18/04/2023

Rectificació error material apartat 3 lletra e) bases convocatòria DOGC: 3/5/2023

Rectificació error material apartat 3 lletra e) bases convocatòria BOPB: 5/5/2023

Relació provisional admesos i exclosos: 8/5/2023

Darrer dia presentació esmenes o al·legacions: 11/5/2023

Relació definitiva admesos i exclosos: 16/5/2023

Puntuació prova de coneixements i convocatòria de llengua catalana i entrevista: 22/5/2023

Diligència resultats prova de català: 25/5/2023

Anunci resultats prova entrevista curricular: 9/6/2023

Anunci resultats fase concurs, puntuació final i proposta constitució borsa de treball: 9/6/2023

Anunci valoració reclamacions aspirants fase mèrits i puntuació final: 22/6/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40