Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 25/05/2024 09:45:43

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura definitiva d’una plaça vacant personal funcionari, tècnic/a grau mitjà, subgrup a2, mitjançant concurs oposició i torn promoció interna (CODI CONVOCATÒRIA OPO 2022-3).

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 23/05/2023
Data límit | 12/06/2023
Data de resolució | 27/07/2023

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 18/05/2023

Data publicació DOGC: 23/05/2023

Data inici presentació sol·licituds: 24/05/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 12/06/2023

Relació provisional admesos i exclosos: 20/06/2023

Darrer dia presentació esmenes o al·legacions: 04/07/2023 (inclòs).

Anunci valoració fase oposició, fase concurs, puntuació final i proposta nomenament: 27/07/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40