Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 16/06/2024 02:01:33

Convocatòria del procés de selecció personal funcionari de carrera per ocupar una plaça de subaltern (subgrup ap), pel torn lliure, sistema concurs oposició (codi convocatòria opo 2020-4)

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 02/06/2023
Data límit | 22/06/2023
Data de resolució | 28/07/2023

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 26/05/2023

Data publicació DOGC: 02/06/2023

Data inici presentació sol·licituds: 03/06/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 22/06/2023

Relació provisional admesos i exclosos: 30/6/2023

Modificar error material relació provisional admesos i exclosos: 14/7/2023

Relació definitiva admesos i exclosos: 19/7/2023

Resultats prova teòrica: 20/7/2023

Anunci resultats prova pràctica i puntuació total fase oposició:28/7/2023

Anunci de valoració de fase de concurs, puntuació final i proposta de nomenament: 28/7/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40