Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 10:39:01

Convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal, per ocupar el lloc de treball de professor/a escola adults, mitjançant concurs oposició (especialitat llengua catalana).

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 29/06/2023
Data límit | 14/07/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 29/06/2023

Data publicació DOGC: 29/06/2023

Data inici presentació sol·licituds: 30/06/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 14/07/2023

Relació provisional aspirants admesos i exclosos: 31/07/2023

Termini presentació esmenes o reclamacions: fins al 14/08/2023

Anunci resultats fase oposició i fase concurs: 07/09/2023

Anunci puntuació final i proposta contractació: 07/09/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40