Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 23/07/2024 21:56:14

Convocatòria per a la provisió, en règim d’interinatge per programa temporal, d’un lloc de treball de tècnic/a de fiscalització d’intervenció, grup A1, pel sistema concurs oposició.

Estat | Oberta
Data de publicació | 01/09/2023
Data límit | 21/09/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 01/09/2023

Data publicació DOGC: 01/09/2023

Data inici presentació sol·licituds:  02/09/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 21/09/2023 (inclós)

Publicació relació provisional admesos i exclosos: 28/09/2023

Darrer dia presentació esmenes o al·legacions: 03/10/2023 (inclòs).

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40