Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 09:17:48

Convocatòria d'urgència, de funcionari/aria interí/ina per ocupar una plaça de tècnic/a superior, subgrup A1, lloc de treball de cap d'unitat de benestar social fins a la seva provisió definitiva.

Estat | Oberta
Data de publicació | 05/10/2023
Data límit | 16/10/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 02/10/2023

Data publicació DOGC: 05/10/2023

Data inici presentació sol·licituds:  06/10/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 16/10/2023 (inclós)

Relació provisional aspirants admesos i exclosos: 07/11/2023

Termini presentació esmenes o reclamacions: fins al 10/11/2023 (inclós)

Publicació relació definitiva admesos i exclosos: 16/11/2023

Anunci resultats prova coneixements professionals i convocatòria entrevista competencial: 01/12/2023

Anunci resultats entrevista competencial, puntuació fase oposició, puntuació fase concurs, puntuació final i proposta nomenament: 20/12/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40