Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 24/02/2024 13:40:27

Procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça vacant de personal funcionari, tècnic/a grau mitjà de salut pública, subgrup A2, mitjançant concurs i torn promoció interna.

Estat | Oberta
Data de publicació | 19/10/2023
Data límit | 08/11/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 10/10/2023

Data publicació DOGC: 19/10/2023

Data inici presentació sol·licituds: 20/10/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 08/11/2023 (inclós)

Relació provisional aspirants admesos i exclosos: 16/11/2023

Termini presentació esmenes o reclamacions: 30/11/2023 (inclós)

Anunci resultats prova de coneixements, fase de concurs i puntuació final: 19/12/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40