Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 10:32:31

Convocatòria del procés de selecció de personal funcionari/a interí/na per ocupar una plaça de tècnic/a superior (subgrup A1), lloc de treball de tècnic/a superior en gestió documental i coordinador/a de l’arxiu, pel sistema de concurs oposició, fins a la seva provisió definitiva.

Estat | Oberta
Data de publicació | 29/11/2023
Data límit | 19/12/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 23/11/2023

Data publicació DOGC: 29/11/2023

Data inici presentació sol·licituds:  30/11/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 19/12/2023 (inclós)

Relació provisional admesos i exclosos: 16/1/2024

Relació definitiva admesos i exclosos: 23/01/2024

Anunci resultats fase oposició, fase mèrits i convocatòria entrevista curricular: 9/02/2024

Anunci de valoració entrevistes, revisió al·legacions, puntuació final i proposta de nomenament: 20/02/2024

Rectificació de l'anunci de 20/02/2024 referent a la puntuació de la fase d'oposició i fase de concurs: 27/02/2024

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40