Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 20/07/2024 21:49:44

Convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball per cobrir el lloc de treball de professor/a de l'escola d'adults (especialitat llengua castellana), subgrup A1, mitjançant concurs de mèrits.

Estat | Oberta
Data de publicació | 21/12/2023
Data límit | 05/01/2024
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 21/12/2023

Data publicació DOGC: 21/12/2023

Data inici presentació sol·licituds: 22/12/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 05/01/2024 (inclós)

Relació provisional aspirants admesos i exclosos: 23/01/2024

Termini presentació esmenes o reclamacions: 06/02/2024 (inclós)

Relació definitiva aspirants admesos i exclosos: 07/02/2023

Diligència resultats de català C1: 08/02/2024

Anunci valoració entrevistes, fase de concurs i puntuació final: 19/02/2024

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40