Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 25/06/2024 03:07:46

Convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de monitor/a de ludoteca, subgrup C2, mitjançant sistema concurs oposició.

Estat | Oberta
Data de publicació | 20/03/2024
Data límit | 04/04/2024
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 20/03/2024

Data publicació DOGC: 20/03/2024

Data inici presentació sol·licituds: 21/03/2024

Data finalització presentació sol·licituds: 04/04/2024 (inclós)

Pablicació relació provisional aspirants admesos i exclosos: 03/05/2024

Termini presentació esmenes o reclamacions: 08/05/2024 (inclós)

Publicació relació definitiva aspirants admesos i exclosos: 03/05/2024

Prova català: 15/05/2024

Publicació rectificació error material relació definitiva aspirants admesos i exclosos: 16/05/2024

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40