Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 25/06/2024 04:25:16

Convocatòria del procés de selecció de personal funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició, pel torn lliure, per ocupar una plaça d'Administratiu/va, lloc de treball d'Administratiu/va de Serveis Socials (subgrup C1)

Estat | Oberta
Data de publicació | 13/05/2024
Data límit | 02/06/2024
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del formulari de sol·licitud específic o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que un cop presentada la sol·licitud es vulgui presentar altra documentació addicional, s'haurà de presentar a través del seguent formulari de documentació addicional específic.

Data publicació BOPB: 13/05/2024

Data publicació DOGC: 13/05/2024

Data inici presentació sol·licituds: 14/05/2024

Data finalització presentació sol·licituds: 02/06/2024

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40