Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 25/06/2024 04:53:37

Convocatòria per a la selecció de tècnics/tècniques de grau mitjà/na (subgrup A2), lloc de treball de tècnic/a de Recursos Humans, per a la creació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants i substitucions.

Estat | Oberta
Data de publicació | 16/05/2024
Data límit | 05/06/2024
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del formulari de sol·licitud específic o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que un cop presentada la sol·licitud es vulgui presentar altra documentació addicional, s'haurà de presentar a través del seguent formulari de documentació addicional específic.

Data publicació BOPB: 16/05/2024

Data publicació DOGC: 16/05/2024

Data inici presentació sol·licituds: 17/05/2024

Data finalització presentació sol·licituds: 05/06/2024 (inclós)

Data publicació relació provisional persones admeses i excloses: 19/06/2024

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40