Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Memòries i documents dels projectes normatius en curs

La pàgina s'ha generat el 4/10/2022 03:01:12

Modificació de l'Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

El Ple de 29 de març de 2022 va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

En aquest apartat es pot trobar els diferents documents que formen part de l'expedient:

  • 29-3-2022 - Acord de Ple d'aprovació provisional
  • 31-3-2022 - Anunci BOPB d'aprovació provisional
  • 20-5-2022 - Anunci BOPB d'aprovació definitiva

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40