Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 27/03/2023 15:22:44

Acreditació anual de la llicència mercat no sedentari 2022

Àmbit | Comerç

Tràmit el qual té per objecte la corresponent renovació municipal per a l'exercici de la venda no sedentària al Mercat Setmanal.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona física o jurídica reconeguts com a marxants i que la seva activitat sigui la distribució comercial al detall i que compleixi tots els requisits legals.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari i adjuntar la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses

@ TRAMITAR
Documentació |
  1. Fotografia personal, mida carnet, del titular i suplent, si s'escau.
  2. NIF del titular i del suplent de la parada, si escau.
  3. Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT corresponent a l'activitat desenvolupada per la qual disposo de llicència del titular.
  4. Justificant d'Assegurança de Responsabilitat Civil relativa a l'activitat.
  5. Justificant d'alta al Règim de a Seguretat Social que correspongui i estant al corrent de pagament.
  6. Document que acrediti estar al corrent de pagament de les taxes municipals Ordenança Núm.9 Taxa Mercats
  7. Carnet de Manipulador d' aliments, només si el peticionari és del sector d'alimentació.
Termini legal |

31 de març de 2022

A tenir en compte |

El titular o representant legal de l'activitat ha de complir els següents requisits:  • Compliment dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998 de 7 de gener de Política Lingüística DOGC núm. 2553 de 9 de gener i al BOE núm. 36, d'11 de febrer de 1998.

  • Compliment de la Llei7/1996 Ordenació del Comerç Minorista, RD 199/2010 de 26 de febrer pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant i no sedentària i l' Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Castellar del Vallès.

Informació legal | Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Castellar del Vallès.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40