Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de certificat d'antiguitat i legalitat

Àmbit | Urbanisme
  • Certificat emès per l'ajuntament que inclou:
  1. Informació relativa al titular d'un immoble.
  2. Descripció física de d'immoble amb plànol d'emplaçament i fotografia.
  3. Any de construcció i posteriors reformes.
  4. Estat legal relatiu al planejament urbanístic.
  • Aquest certificat permet realitzar gestions amb el Registre de la Propietat i notaries.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada, propietari de béns immobles de naturalesa rústica o urbana, o bé el seu representant o apoderat.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta, incloguent l'adreça de l'immoble amb la referència cadastral complerta (20 dígits) i el nom i NIF del titular cadastral de l'immoble.

Termini estimat |

15 dies

Cost |

Un cop realitzat el certificat, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40