Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés de selecció per a formar una borsa de treball de personal tècnic/a mitjà/na de Comerç i Consum, pel sistema de concurs oposició

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 25/01/2021
Data límit | 05/02/2021
Data de resolució |

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instancies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Publicació BOPB bases 20/01/2021

Anunci DOGC 25/01/2021

Fi termini presentació instancies 05/02/2021

Relació provisional admesos i exclosos 05/03/2021

Convocatòria prova de coneixements 18/03/2021

Anunci resultats prova teòrica pràctica, convocatòria prova catàlà, i convocatòria entrevistes 06/04/2021

Prova català 13/04/2021

Entrrevistes 16/04/2021

Diligència resultats prova de coneixement de la llengua catalana 14/04/2021

Anunci resultat puntuació entrevist, fase concurs i puntuació final 26/04/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40