Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria procés de selecció de personal laboral temporal per a cobrir el lloc d'un/a auxiliar administratiu/va i un/a administratiu/va a càrrec del "Pla de reactivació de l'ocupació" de la Diputació de Barcelona

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 05/02/2021
Data límit | 19/02/2021
Data de resolució |

Data publicació de les bases al BOPB 05/02/2021

Inici presentació sol·licituds 05/02/2021

Data límit presentació sol·licituds 19/02/2021

 

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instancies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Relació provisional admesos i exclosos 05/03/2021

Convocatòria prova de coneixements 16/03/2021

Relació definitiva admesos i exclosos 12/03/2021

Anunci resultats prova de coneixements auxiliars administratius 17/03/2021

Anunci resultats prova de coneixements administratius 17/03/2021

Convocatòria prova de coneixements de la llengua catalana 23/03/2021

Convocatòria entrevista personal 24/03/2021

Diligència resultats prova de coneixements de la llengua catalana 23/03/2021

Anunci resultats puntuació entrevista, mèrits i puntuació final 25/03/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40