Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu de personal funcionari de carrera per a ocupar una plaça de tècnic/a superior Dret, pel torn lliure, sistema concurs oposició (codi convocatòria OPO 2019-4)

Estat | Oberta
Data de publicació | 22/03/2021
Data límit | 12/04/2021
Data de resolució |

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instancies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Publicació BOPB bases 15/03/2021

Anunci DOGC 22/03/2021

Fi termini presentació instancies 12/04/2021

Relació provisional admesos i exclosos 26/04/2021

Anunci BOPB rectificació error material 26/04/2021

Convocatòria prova de coneixements teòrics 12/05/2021

Relació definitiva admesos i exclosos 11/05/2021

Anunci resultats prova teòrica 1er exercici 13/05/2021

Convocatòria prova teòrica 2on exercici 19/05/2021

Anunci resultats prova teòrica (2n exercici) 27/05/2021

Convocatòria prova pràctica : 02/06/2021 a les 10:00 hores - Edifici El Mirador

Anunci resultats prova pràctica, i puntuació final fase oposició 09/06/2021

Requeriment mèrits, fins al 23/06/2021

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40