Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Castellar aprova el Pla Director per a la Societat de la Informació i el Coneixement

Dimecres 1 de febrer de 2006
El pla planteja set línies estratègiques, 24 objectius i 72 actuacions per dur a terme fins al 2011 El ple va aprovar ahir a la tarda el Pla Director per a la Societat de la Informació i el Coneixement (PDSIC) de Castellar del Vallès, que té com a principal objectiu aconseguir que la ciutadania, les entitats, les empreses o la pròpia administració no perdin el tren de les noves tecnologies. El pla s'estructura sobre quatre grans eixos – e-govern, e-societat, economia i infraestructures- que plantegen 7 línies estratègiques, 24 objectius i 72 actuacions per portar a terme des d'ara fins al 2011. El pla es va elaborar entre novembre de 2004 i maig de 2005 en el marc d'un procés de debat i planificació estratègica que ha comptat amb el suport del consorci Localret, l'impuls dels tècnics municipals i la participació activa de la ciutadania i del teixit associatiu i empresarial. El Pla Director de Castellar s'ha dividit en tres fases: organització i diagnòstic, debat estratègic i una darrera fase d'implantació. Així, els objectius i accions a desenvolupar dins de la línia d'infraestructures, passen per garantir la implantació i el desplegament de les infraestructures de les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) per donar cobertura a tot el municipi de Castellar del Vallès. Per tal d'aconseguir-ho, cal augmentar els contactes amb les diferents operadores de telecomunicacions i empreses de serveis, així com d'altres administracions d'àmbit supramunicipal per traslladar la pressió ciutadana i facilitar en la mesura del possible el desplegament i millora de les actuals cobertures tant de telefonia com ADSL del municipi. També s'ha de treballar internament amb aspectes com l'inici d'ús de tecnologies WIFI als equipaments municipals, -actualment la biblioteca, i en breu l'Espai Tolrà i el telecentre- , la millora en el control de les radiacions -amb el desplegament a principis de gener d'una sonda de mesura de radiacions-, o el conveni de telecomunicacions signat amb Localret per poder diposar d'un marc d'actuacions i de relacions que prevegi tots els aspectes relatius a la construcció i posterior ús de les infraestructures canalitzades subterrànies. A l'eix e-societat es pretén incrementar les polítiques de foment d'alfabetització digital amb l'increment del nombre de punts d'accés lliure a Internet, formació a col·lectius amb difícil accés a les noves tecnologies i campanyes de sensibilització. Dins d'aquest àmbit, es vol reforçar la reutilització dels ordinadors, disposar d'espais de connexió a Internet sense fils i estudiar les necessitats en noves tecnologies que tenen les escoles, incrementant-ne l'oferta de formació com a eina funcional i d'aprenentatge per a les persones. A la línia e-govern es proposa millorar el funcionament de l'organització municipal incrementant l'eficiència i l'eficàcia. D'aquesta manera, es donaria resposta a les necessitats dels ciutadans d'una manera àgil, eficient i qualitativa, utilitzant tots els avantatges que aporten les TIC. A més, el Pla Director vol potenciar la participació ciutadana en la presa de decisions de les administracions, dinamitzant el debat sobre temes d'interès de la ciutat i implicant els ciutadans en els assumptes del municipi. En aquesta línia, s'han treballat aspectes d'integració de l'organització interna municipal, aplicant canvis en diferents programaris de gestió, amb l'impuls d'aspectes de millora de relació telemàtica amb l'administració –projecte de volants telemàtics de padró o l'e-TRAM- i la potenciació d'aspectes organitzatius i de reenginyeria de processos o l'adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Finalment, a l'eix economia, es vol fomentar l'ús i l'aplicació de les TIC a les mitjanes i petites empreses del municipi per a millorar la seva competitivitat, afavorir els negocis en xarxa i disminuir el risc de fractura digital respecte a les grans empreses. Dins d'aquesta línia, s'intentarà analitzar i identificar les necessitats comunes de les empreses de Castellar quant a servei, equipaments i infraestructures TIC per buscar acords comuns a través d'iniciatives ja existents o establint-ne de nous amb els proveïdors.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40