Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Vista de Castellar del Vallès
Vista de Castellar del Vallès

Castellar aprova un Pla de Recepció i Acollida Municipal adreçat a la nova ciutadania

Dimecres 22 de juliol de 2009

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat el Pla de Recepció i Acollida Municipal (PRAM). Es tracta d’un document de treball, elaborat amb el suport de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, on s’emmarquen les actuacions adreçades a les persones que, independentment del seu origen, arriben a Castellar del Vallès per fixar-hi la seva residència.

El PRAM té per objectiu rebre i acollir la ciutadania que arriba de nou a la vila, donar a conèixer els serveis i recursos que té el municipi o presentar els costums, la llengua, la cultura i les formes de relació de la comunitat de Castellar. En aquest sentit, es pretén afavorir i promoure la bona convivència al municipi des del coneixement mutu, implicar tots els agents de la comunitat en el procés d’acollida i promoure un rol actiu i de participació de les persones nouvingudes en el teixit social.

Segons la regidora d’Immigració, Glòria Massagué, “es planteja un Pla dinàmic i no estàtic, que no tan sol inclou el moment d’arribada al municipi, sinó també l’acompanyament, l’assessorament i les campanyes de sensibilització”.

Entre d’altres aspectes, el PRAM inclou una proposta de recepció, acollida i derivació, a través d’un protocol que s’inicia quan la persona nouvinguda s’adreça per primera vegada al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. Des d’aquest servei es tramita l’empadronament i es fan les derivacions als diferents serveis per als tràmits i atencions que es necessitin (salut, educació, benestar social, ocupació, oficina d’immigració...).

Segons s’estableix en aquest protocol, la persona nouvinguda rebrà en el seu primer accés a l’administració local una guia de recursos del municipi. La idea és facilitar un instrument àgil que ofereixi informació d’utilitat sobre els serveis públics i privats del municipi. Així mateix, també s’organitzaran sessions d’acollida, una experiència pilot que la Regidoria d’Immigració vol dur a terme en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental. En aquestes sessions, s’inclouran informació pràctica dels recursos i serveis així com una presentació per tal que la persona nouvinguda pugui conèixer el municipi (els seus llocs més emblemàtics, els punts de trobada, les festes, etc.).

Altres propostes previstes són la formació en la diversitat de diferents professionals, la promoció de l’accés de les persones nouvingudes a l’associacionisme, el suport als professionals per a la comprensió lingüística i cultural o la formació dels immigrants per facilitar la seva inserció en l’àmbit sanitari, laboral i lingüístic.

El PRAM també inclou diferents accions de reconeixement i sensibilització i la consolidació de la Taula d’Immigració com un espai de treball conjunt dels diferents agents implicats on es farà el seguiment de l’execució del Pla, on hi són representants tots els agents socials implicats. En aquest sentit, la regidora d’Immigració afirma que el PRAM ha de ser “una eina clau que incorpori una perspectiva de treball conjunt de les administracions, entitats, les persones nouvingudes i la pròpia ciutadania”.

La taxa d’immigració estrangera a Castellar del Vallès es troba situada, a 1 de gener de 2009, en el 5,92%. Tot i que es tracta d’una xifra molt inferior a la mitjana catalana, “hem cregut convenient l’elaboració del Pla per facilitar la integració, la bona convivència, la tolerància i la comprensió per part del conjunt de la ciutadania del fet migratori” explica Massagué.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40