Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

La ciutadania de Castellar podrà comunicar les dades de domicili de residència a altres administracions
La ciutadania de Castellar podrà comunicar les dades de domicili de residència a altres administracions

L’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania noves eines d’interoperabilitat i administració electrònica

Dimecres 2 de setembre de 2009

Castellar serà el primer municipi de Catalunya que posarà en marxa la comunicació de domicili per internet a altres administracions

Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania la realització de les diverses gestions administratives que requereixen les administracions públiques, l’Ajuntament de Castellar del Vallès s’ha adherit a diferents projectes de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Un d’aquests projectes, que es posarà en marxa a la vila aquest mes de setembre, és el servei de comunicació telemàtica de les dades del domicili de residència. Castellar del Vallès serà el primer municipi de Catalunya que disposarà d’aquest servei, mitjançant el qual el ciutadà podrà comunicar telemàticament les seves dades de residència a les administracions públiques.

Totes aquelles persones que vulguin realitzar aquest tràmit, que reuneix totes les garanties tècniques i jurídiques, podran fer-ho a través dos canals: d’una banda, sol·licitant la comunicació d’aquest canvi a altres administracions en el moment en què realitzin l’alta al padró municipal d’habitants, adreçant-se presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC). De l’altra, serà el mateix ciutadà qui podrà notificar a les administracions el canvi de domicili mitjançant el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per internet (e-TRAM). Per fer-ho possible a través d’aquesta segona via, és necessari utilitzar la signatura electrònica, que garanteix la seguretat de totes les transaccions.

En una primera fase, la ciutadania de Castellar del Vallès podrà dur a terme la comunicació telemàtica de les dades del domicili de residència a l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), excepte els autònoms o professionals), a la Dirección General de Policía (DGP), a l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) i a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Tot i això, en un futur es preveu que també es pugui transmetre aquesta informació a altres administracions públiques.

A banda d’aquest servei, i també a partir d’aquest mes de setembre, es posarà en marxa la Via Oberta, un canal que permetrà a l’Ajuntament obtenir per mitjans electrònics dades i/o documents d’altres administracions que siguin necessaris per a la tramitació administrativa. Així, es donarà la possibilitat de substituir l’aportació de certificats i altres documents en suport paper en els procediments administracions, especialment la sol·licitud d’ajuts i bonificacions per part de la ciutadania. En aquest sentit, no seran els ciutadans i ciutadanes qui, com fins ara, hauran d’aportar la documentació requerida, sinó que l’Ajuntament podrà encarregar-se de sol·licitar-los directament a les administracions oportunes si el ciutadà així ho demana.

L’Ajuntament de la vila va començar a implantar projectes d’interoperabilitat i d’administració electrònica el 2007, per tal de donar compliment a la Llei 11/2007 de 22 de juny, que regula l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El mes d’octubre d’aquell any, es va implantar la consulta de dades del padró per a altres administracions, de manera que aquestes poden realitzar, amb el consentiment de la ciutadania, consultes al padró municipal de Castellar del Vallès a través de la plataforma de l’AOC, de manera que els ciutadans s’estalvien portar el volant de padró a l’administració que els el requereix. En aquest sentit, des de l’octubre de 2007 i fins al març de 2009 l’Ajuntament va rebre un total de 200 consultes de padró.

L’e.FACT i l’e-NOTUM, a partir de l’any 2010

A partir de l’any 2010, l’Ajuntament engegarà dos nous projectes d’administració electrònica i d’interoperabilitat. Es tracta de l’e-NOTUM i l’e.FACT, dos serveis que també ofereix l’AOC.

L’e-NOTUM permetrà que l’administració local pugui realitzar per mitjans electrònics notificacions en els seus procediments. Per fer-ho, les persones interessades en els procediments administratius hauran d’acceptar aquest nou tipus de notificació. Aquest nou servei possibilitarà la immediatesa de les notificacions, escurçant-ne el procés, de manera que serà el mateix Ajuntament qui les durà a terme, i no una entitat intermediària. A més, l’Ajuntament podrà tancar electrònicament tot el cicle de tramitació de qualsevol sol·licitud.

D’altra banda, l’e.FACT és una factura electrònica, és a dir, un document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que una factura tradicional però que es transmet a través de mitjans electrònics. Aquest document relaciona clients amb proveïdors i, perquè tingui validesa legal, caldrà que dugui la signatura electrònica avançada. Entre els avantatges de l’e.FACT destaquen el fet que l’Ajuntament veurà reduït el temps de tramitació interna de les factures, fet que suposarà també una major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció, a més de l’estalvi d’espai i la gestió més efectiva de l’arxiu.

Els proveïdors que treballin per a l’Ajuntament trobaran, entre els avantatges de l’e-FACT, que les dades originals de les factures arribaran sense entrades manuals a l’administració i, per tant, no hi haurà marge d’error. D’altra banda, podran disposar amb antelació de l’acceptació de les seves factures, i podran així planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) ha subvencionat amb 3.000 euros cadascun els projectes e.FACT, e-NOTUM i Via Oberta, per tal de facilitar-ne la implantació a Castellar. D’altra banda, a la convocatòria d’ajuts per a la millora tecnològica de les administracions concocada enguany per al consorci, l’Ajuntament ha obtingut una subvenció de 44.200 euros.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40