Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Centre de Serveis, on l'Ajuntamen porta a terme el servei de suport a la creació d’empreses.
Imatge del Centre de Serveis, on l'Ajuntamen porta a terme el servei de suport a la creació d’empreses.

L’Ajuntament subvencionarà aquest 2017 les quotes d’autònoms de nous empresaris individuals

Dimecres 11 de gener de 2017

Els treballadors autònoms i les empreses que iniciïn un nou projecte empresarial podran rebre aquest 2017 ajuts de fins a 3.500 euros

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha ampliat la línia de subvencions adreçada a la creació d’empreses amb un doble objectiu: d’una banda, incidir en el foment de l’ocupació autònoma i, de l’altra, incrementar el nombre de conceptes subvencionables quan s’inicia una nova activitat econòmica. Així, i a partir d’aquest 2017, el municipi finançarà a totes aquelles persones que iniciïn un nou projecte empresarial les quotes del règim especial de treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social i les despeses ordinàries durant el primer any de funcionament d’una activitat econòmica.

Amb aquesta finalitat, el consistori ha incrementat la dotació pressupostària destinada a aquests ajuts, que passa dels 30.000 euros consignats el 2016 a un total de 55.000 euros previstos per al 2017 (+83,33%). A més, també augmenta la quantia econòmica que podrà percebre cada activitat de nova creació, que l’any passat era de 1.500 euros i aquest any passarà a ser de 3.500 euros.

Per poder obtenir aquesta subvenció caldrà, entre d’altres, haver iniciat aquest 2017 una nova activitat econòmica amb domicili fiscal i centre principal de treball ubicats al terme de Castellar del Vallès. A més, s’haurà de disposar d’un pla d’empresa desenvolupat i informat favorablement pels serveis municipals.

La forma jurídica podrà ser tant la d’empresari societari (societat mercantil) com la d’empresari individual (treballador/a autònom/a), en activitats que no siguin de continuïtat, ni suposin un canvi de forma jurídica, un canvi de denominació d’una activitat econòmica preexistent o un traspàs entre familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

La convocatòria inclou requisits d’accés específics per al cas dels treballadors autònoms. Aquests no hauran d’haver estat donats d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social en l’últim any anterior a la data d’alta que motiva la sol·licitud de subvenció. A més, hauran d’estar empadronats a Castellar del Vallès des de tres mesos abans de l’alta fiscal, com a mínim.

Més despeses subvencionables aquest 2017

Respecte els ajuts per a creació d’empreses atorgats el 2016, la convocatòria d’aquest any inclou nous conceptes subvencionables. Mentre l’any passat només se subvencionaven les despeses de constitució i d’inversió, aquest 2017 s’han ampliat les despeses que es finançaran als següents conceptes: quotes de la RETA de la Seguretat Social, traspassos de local de negoci,  arrendaments associats als locals de negoci, publicitat, formació, gestoria i despeses relacionades amb el circulant.

Cal tenir en compte que les sol·licituds de subvenció, que s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament, situat a El Mirador, s’hauran de fer arribar al consistori quan hagin transcorregut un mínim de sis mesos des de l’inici de l’activitat.

Repunt en el nombre de treballadors autònoms

Segons el darrer informe socioeconòmic presentat per la Regidoria de Dinamització Econòmica, Castellar del Vallès ha experimentat un repunt en l’evolució del nombre d’empresaris individuals. El municipi comptava, a setembre de 2016, amb un total de 1.974 treballadors autònoms. Aquesta és la xifra més alta dels darrers quatre anys, període en què s’ha registrat un increment del 3,5%.

Per sectors, els treballadors autònoms pertanyen majoritàriament al sector serveis (70%). Segueixen a molta distància els sectors de la construcció (16%), la indústria (13%) i l’agricultura (1%).

20 noves activitats econòmiques assessorades per l’Ajuntament

D’altra banda, el servei de suport a la creació d’empreses que ofereix la Regidoria de Dinamització Econòmica, va assessorar l’any 2016 un total de 100 promotors, 20 dels quals han engegat nous negocis al municipi durant el mateix any.

Es mantenen les subvencions per a la contractació de persones

D’altra banda, l’Ajuntament manté enguany les subvencions a les empreses locals que contractin castellarencs i castellarenques que es trobin en situació d’atur i estiguin inscrits al Servei Local d’Ocupació i al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta mesura, que es va engegar l’any 2015, consisteix en l’aportació, per part de la corporació local, d’un import equivalent entre una mensualitat i una mensualitat i mitja del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per cada persona contractada, en cas que es compleixin totes les condicions establertes en l’ajut. En cas que la persona contractada tingui més de 45 anys en el moment de la contractació, les quanties anteriors s’incrementaran en un 25%. Si es tracta de contractes amb dedicació parcial, la quantia es reduirà proporcionalment.

Cal tenir en compte que les contractacions han de tenir una durada mínima de quatre mesos i que s’han de fer amb la intermediació de la borsa de treball del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament. Entre d’altres, quedaran exclosos de subvenció els contractes a persones que en els 12 mesos anteriors a la data de contractació estiguessin prestant serveis a la mateixa empresa.

Com ja va fer el 2015 i el 2016, l’Ajuntament subvencionarà un màxim de cinc contractes tramitats per una mateixa empresa o autònom a l’any, a través d’una dotació pressupostària que enguany és de 40.000 euros.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40