Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El Ple municipal sotmetrà a votació el proper dimarts, 23 d’octubre, el pressupost municipal per a l’any 2019.
El Ple municipal sotmetrà a votació el proper dimarts, 23 d’octubre, el pressupost municipal per a l’any 2019.

La proposta de pressupost municipal per a l’any 2019 suma pràcticament 24 milions d’euros

Dimarts 16 d'octubre de 2018

El Ple municipal sotmetrà a votació el proper dimarts, 23 d’octubre, el pressupost municipal per a l’any 2019. La proposta de comptes municipals per a l’exercici que ve suma un import total de 23.963.375,74 euros, el que suposa un increment de l’1,03 per cent respecte l’any anterior.

Segons s’especifica a la memòria d’alcaldia que s’adjunta al document que es debatrà al Ple, el pressupost per al 2019 s’orienta a quatre grans objectius: el manteniment de l’espai públic, el compromís amb les persones, l’increment de l’activitat econòmica i la reducció de l’endeutament i la sostenibilitat financera.

Condicionament i manteniment de l’espai públic

Pel que fa al primer eix de l’exercici 2019, destaca l’increment de la inversió prevista en condicionament de l’espai públic, que passa de 350.000 a 500.000 euros (+42,86%). A més, les despeses en manteniment de la via pública passen de 180.000 euros a 210.000 euros (+16,67%), mentre que les que fan referència al manteniment d’equipaments municipals passen de 265.600 a 299.700 euros (+12,84%).

Increment de la inversió social i gratuïtat del servei de teleassistència

L’àmbit dels serveis a les persones augmentarà en un 2,81%, gairebé el triple de l’increment del conjunt del pressupost. En aquest sentit, destaquen aspectes com l’eliminació del copagament en el servei de teleassistència, que serà gratuït, l’aplicació del Pla local de joventut i el manteniment d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica, per facilitat la mobilitat per raó d’estudis i per al transport públic de la gent gran. A més, es posaran en marxa programes transversals com el Youth in Europe, de prevenció d’addiccions en joves, i  Educació 360, de millora de les oportunitats educatives a temps complet. Alhora, es continuaran potenciant programes com el de Prescripció Social i del Pla d’Impuls de la Llengua Anglesa al municipi, entre d’altres

Condicionament de polígons industrials

En relació amb la dinamització econòmica, el pressupost s’incrementa en un 58,23%. En aquest apartat, s’inclou una iniciativa de condicionament de polígons industrials amb una actuació que es durà a terme amb el finançament de la Diputació de Barcelona. A més, es dona continuïtat als programes de subvenció per a la contractació de persones desocupades, la creació d’empreses i l’inici d’activitat per part d’empresaris individuals.

Mínim històric d’endeutament: 27,01% a finals de 2019

La darrera de les prioritats fixades per l’equip de govern és la reducció de l’endeutament (interessos i amortitzacions), que a finals de 2019 descendirà fins al 27,01%. Cal remarcar que, en set anys, l’Ajuntament haurà rebaixat el deute en gairebé un 75%, passant de 25,87 a 6,55 milions d’euros. D’altra banda, el termini de pagament a proveïdors se situa en l’actualitat en 6,90 dies, molt per sota del màxim legal (30 dies).

Pel que fa a les ordenances fiscals, la fiscalitat municipal no creixerà per sobre de l’IPC, que en l’actualitat es troba en una variació interanual del 2,2%. Així, l’IBI i les taxes municipals s’incrementaran un 2%, mentre que no augmenten l’impost de vehicles ni les taxes per subministrament d’aigua i clavegueram. D’aquesta manera, es preveu que la pujada mitjana per família de les ordenances fiscals estigui situada entre l’1,3% i l’1,5%.

Pla d’inversions 2018-2019: 2,8 milions d’euros

L’equip de govern també ha presentat un pla d’inversions que s’executarà entre aquest mes d’octubre de 2018 i el desembre de 2019 i que ascendirà a 2,8 milions d’euros. Aquest import es finançarà, d’una banda, amb 1 milió d’euros de superàvit provinent de la liquidació del pressupost de 2017, mentre que l’import restant s’executarà amb càrrec al mateix pressupost de 2019.

Les actuacions destinades al condicionament de la via pública sumen 597.000 euros. A més, també estan previstos 500.000 euros que es destinaran a la millora de diversos vials, com la carretera de Sabadell, la carretera de Sentmenat, el carrer Barcelona i el carrer del Doctor Rovira. Seguint en l’espai públic, també és remarcable la inversió en jocs infantils: 145.000 euros seran per a la renovació de l’àrea de jocs infantils de la plaça de la Fàbrica Nova, a banda de 50.000 euros més que es destinaran a l’adquisició de jocs infantils i mobiliari urbà divers. A tot això, cal afegir-hi els 150.000 euros que seran per al projecte de millora dels polígons industrials i prop de 50.000 euros a l’actualització de la senyalització orientativa del municipi.

En matèria d’equipaments, 521.800 euros seran per al condicionament de diversos edificis municipals. D’aquest import, 200.000 euros corresponen a l’arranjament d’escoles, 105.000 euros es destinaran a la millora d’instal·lacions esportives i 216.800 a la reforma d’altres equipaments municipals. A banda, també es destinaran 271.700 euros a millores acústiques i d’eficiència energètica a l’Espai Tolrà i 50.000 euros a la construcció d’un tercer accés als jardins del Palau Tolrà, que connectarà amb el carrer de Sant Josep

Podeu consultar un resum de la proposta de pressupost i del pla d’inversions al web municipal: www.castellarvalles.cat/audienciapublica.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40