Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Acords de les sessions plenàries del mes d’octubre de 2019

Dimecres 23 d'octubre de 2019

Acords del Ple ordinari del 22 d’octubre

Ratificació del decret 1095 d'avançar la celebració del Ple ordinari al 22 d'octubre

El Ple va ratificar per unanimitat  la resolució d’alcaldia número 1095, del dia 30 de setembre, d’avançar la sessió ordinària del mes d’octubre al dia 22 del mateix mes.

Aprovació d’actes anteriors

El Ple va aprovar per unanimitat les actes corresponents a les sessions ordinària del 24 de setembre i extraordinària del 15 d’octubre de 2019.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 5/2019 del pressupost de l'Ajuntament

El Ple va aprovar inicialment la modificació de crèdit número 5/2019 del pressupost de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’incorporar inversions per valor d’1,8 milions d’euros finançades amb el superàvit de l’exercici 2018. Entre d’altres actuacions s’inclouen el condicionament de carrers i places, l’acabament del projecte de reforma de l’Espai Tolrà, l’arranjament del camí del riu Ripoll i les obres de rehabilitació del Mercat Municipal motivades per l’incendi del passat 27 de setembre.

L’acord es va prendre amb els 13 vots favorables dels regidors/es de Som de Castellar – PSC i Ciutadans, i les 7 abstencions dels regidors/es d’ERC i Junts per Castellar. Cal dir que la regidora de la CUP no va assistir a la sessió.

Aprovació del pressupost municipal, ordenances fiscals i ordenances diverses

El consistori va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020, que suma un total de 24.171.274,83 euros. També va aprovar les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament. Així mateix, va aprovar provisionalment la creació, modificació i derogació d’ordenances fiscals per a 2020 i la cinquena modificació de l’ordenança general reguladora de preus públics, així com les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

Tots aquests acords es van prendre amb els vots favorables dels 12 regidors/es de Som de Castellar – PSC, l’abstenció del regidor de Ciutadans, i els 5 vots en contra dels regidors d’ERC. Abans de votar aquests punts, els dos regidors de Junts per Castellar van abandonar el Ple.

Més informació sobre el contingut del pressupost municipal a www.castellarvalles.cat.

Aprovació de la sol·licitud d'adhesió a la mesura 3 de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 14 de març de 2019

El consistori va acordar per unanimitat sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament a la mesura 3 de l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, adoptat en sessió de 14 de març de 2019, sobre l’agrupació dels préstecs formalitzats en el compartiment Fons en Liquidació per al Finançament dels Pagaments als Proveïdors de les Entitats Locals.

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana “Can Carner Sud” PMU-02

El Ple va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana  02 Can Carner sud de data juny 2019, d’iniciativa privada, que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 15 de maig de 2019 i les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. Hi van votar a favor els 13 regidors/es de Som de Castellar – PSC i Ciutadans mentre que hi van votar en contra els 5 regidors d’ERC.

Moció del grup municipal de la CUP en suport a Rojava i en defensa de la Pau a Orient Mitjà

Aquesta proposta de moció va quedar damunt la taula.

Moció del grup municipal de Junts per Castellar per impulsar mesures per millorar la seguretat de Castellar del Vallès

Aquesta proposta de moció va quedar damunt la taula.

 

Acords del Ple extraordinari del 17 d’octubre de 2019

El consistori va desestimar una moció dels grups municipals d’ERC i Junts per Castellar de “resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia de les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació”. Hi van votar a favor els 8 regidors/es d’ERC, Junts per Castellar i la CUP mentre que van votar-hi en contra els 12 regidors/es de Som de Castellar – PSC. Aquest darrer grup va presentar una esmena a la totalitat amb una proposta de text que no es va votar. Cal dir que el regidor de Ciutadans no va assistir a la sessió.

Prèviament tots els regidors/es assistents van acordar per unanimitat la urgència de la sessió extraordinària.

 

Acords del Ple extraordinari del 15 d’octubre de 2019

El Ple va dur a terme una sessió extraordinària per tal de sortejar els membres que formaran part de les meses electorals amb motiu dels comicis a Corts Generals que han de tenir lloc el proper 10 de novembre. L’elecció es va fer mitjançant un programa informàtic específic de gestió electoral, en el qual es trien aleatòriament els membres de les meses a partir d’un número escollit a l’atzar.

La jornada electoral es viurà al municipi en un total de 7 col·legis electorals on es distribuiran 14 seccions i 25 meses. Cada mesa comptarà amb un president i dos vocals titulars. Així, han estat 225 els castellarencs/ques –incloent dos suplents per a cada càrrec- que han estat seleccionats fruit del sorteig.

Tant els presidents de mesa com els vocals han de complir com a requeriments tenir més de 18 anys i menys de 70 anys. Els primers, però, han de comptar amb estudis de batxillerat o superiors, mentre que els segons tan sols han d’estar en possessió del certificat escolar, com a mínim.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40