Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Mesures habitatge

Oficina Covid-19

Mesures urgents d'habitatge per COVID-19

L'Oficina municipal de la COVID-19 es posa a disposició d'aquelles persones que, de resultes de la cirisi sanitària provocada pel coronavirus, tinguin problemes per fer front al pagament del seu habitatge.

MESURES ADOPTADES (cliqueu al damunt de cada títol per a més informació)

  • Pròrroga extraordinària del lloguer d'habitatge. Els contractes d’arrendament de l’habitatge habitual que finalitzin dintre el període de l’Estat d’alarma i fins a dos mesos després podran ser objecte de pròrroga extraordinària fins a un termini màxim de 6 mesos.
  • Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer del domicili habitual. Es preveuen mesures per ajornar el pagament del lloguer del domicili habitual d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica causada per la COVID-19.
  • Suspensió del procediment de desnonament. S'han suspès els desnonaments per a persones vulnerables sense alternativa d'habitatge per impagament de lloguer durant 6 mesos.
  • Com puc saber si compleixo amb els requisits per poder acollir-me a les mesures de suspensió del desnonament, o a la moratòria, reducció o ajornament del pagament del lloguer?
  • Línies de crèdit ICO per al pagament de lloguer. En cas que l'arrendador no accepti cap acord d'ajornament, i l'arrendatari compleixi els requisits de vulnerabilitat econòmica que es determinin, aquest últim podrà accedir al programa de crèdits d'ajudes a llogaters vunerables, per al pagament de les seves rendes de lloguer.
  • Mesures sobre hipoteca. Descripció de la moratòria per al pagament de la meva hipoteca prevista en el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40