Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Seu electrònica

La pàgina s'ha generat el 17/06/2024 21:13:03

Avís legal

Condicions d'accés

Com acceder-hi

Per tenir accés a la Carpeta Ciutadana és necessari que la persona interessada disposi d'un certificat digital.

Condicions d'accés

L'accés al web de la Seu electrònica així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés és a la Seu electrònica és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés a la Seu electrònica no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès no es fa càrrec de les irregularitats en els PC dels usuaris.

Condicions d'ús

L'Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

D'acord amb allò que estableix l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

Responsabilitats de l'usuari

La persona usuària es compromet a:

  • Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis de la Seu electrònica.
  • Acceptar la utilització dels serveis de la Seu electrònica en les condicions establertes per l'Ajuntament de Castellar del Vallès. 
  • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercer.
  • S'abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplanta qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web. 
  • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los. 
  • Informar immediatament a l'Ajuntament en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital i/o de la clau d'accés.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. I confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l'Ajuntament de Castellar del Vallès com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal. 
  • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.

A l'accedir a la Seu electrònica, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'Ajuntament de Castellar del Vallès no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L'Ajuntament de Castellar del Vallès no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. la responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

Ampliacions i modificacions del servei

El servei podrà incorporar progressivament noves prestacions que ampliïn l'operativa entre l'usuari i l'Ajuntament de Castellar del Vallès. L'Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el dret a modificar les condicions del servei i els procediments tècnics d'identificació i validació de les dades trameses, d'acord amb les noves necessitats.

Propietat intel·lectual

Són propietat de l'Ajuntament de Castellar del Vallès o dels seus titulars legítims, tots els elements inclosos a la Seu electrònica: continguts, codis font, bases de dades, marques, logotips, imatges, dibuixos i qualsevol element susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable

Aquestes condicions d'accés i ús al servei es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques que els siguin d'aplicació.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40