Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 14/04/2024 01:29:26

Sol·licitud d'exempció o reducció de la taxa per recollida de residus municipals

Àmbit | Economia i hisenda, Medi ambient

Tràmit pel qual els contribuents amb uns determinats requisits poden sol·licitar l'exempció o reducció de la taxa per recollida de residus municipals: obtindran una bonificació parcial en el pagament de la taxa, aquells contribuents que hagin obtingut l'exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que s'expresen en la corresponent ordenança fiscal, en relació a les persones residents en l'habitatge.

Qui ho pot sol·licitar | Subjectes passius, que compleixin les condicions establertes per la corresponent ordenança fiscal, que visquin a Castellar del Vallès.
Quan es pot sol·licitar | Abans del dia 31 de gener de cada any.
per Internet |

Per més informació podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR".

Per realitzar el tràmit electrònic és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos al Portal de l'ORGT a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta.
  • En cas de règim de lloguer, caldrà aportar còpia del contracte.
Termini estimat |

3 mesos

A tenir en compte |

No posseeixin, ni el contribuent ni cap del membres de la unitat familiar, altres immobles i propietats.

Cost |

Gratuït

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40