Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 17/04/2024 07:15:19

Sol·licitud de devolució de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per baixa definitiva

Àmbit | Economia i hisenda

Tràmit pel qual els contribuents poden sol·licitar la devolució de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per baixa definitiva del vehicle.

Qui ho pot sol·licitar | El propietari de qualsevol vehicle de tracció mecànica censat a Castellar del Vallès i que s'ha donat de baixa definitiva en l'últim any.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per més informació podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR".

Per realitzar el tràmit electrònic és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos al Portal de l'ORGT a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta.
  • Fotocòpia de la baixa del vehicle.
  • Rebut original de pagament o document emès per l'entitat bancària en els casos de domiciliació.
Termini estimat |

3 mesos

A tenir en compte |

- Cal recordar que no s'atorgarà la devolució de l'impost en els casos que la transmissió s'hagi fet durant aquest any en curs. - Serà requisit que el vehicle estigui censat a Castellar del Vallès i que s'hagi donat de baixa definitiva en l'últim any. - Serà requisit que s'hagi pagat el rebut de l'impost de l'últim any. - Quan la baixa sigui durant el quart trimestre, no es retornarà res. - Amb les transmissions no hi ha dret a retorn.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40