Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 27/09/2023 11:32:25

Comunicació de crema (16 oct - 14 març)

Àmbit | Medi ambient

El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). L’article 27.3 diu: "Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats a l'entorn agrario silvícola....". Si bé es preveuen algunes excepcions, estan restringides a circumstàncies gens habituals. Aquesta norma afecta tot el territori de Catalunya.

  • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.
  • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.
  • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

La Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, desplega les mesures preventives del Decret 64/1995, de 7 de març, que estableix mesures de prevenció d’incendis forestals, amb uns requisits previs per fer foc i unes prohibicions generals.
També fixa la possibilitat que els agents rurals i altres agents de l'autoritat puguin establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin portant a terme, o bé escurçar el període, quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
Per tot això, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya que compleixin les següents consideracions (definides a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya), i a zones situades a menys de 500 metres d'aquests (urbanitzacions i zones urbanes properes), hauran de presentar la corresponent comunicació de crema, durant el periode comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

Terrenys que tenen la consideració de forestals:

  • Sols rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
  • Erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
  • Erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.
  • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.
  • Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que, circumstancialment, són objecte d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

 

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona que vulgui fer foc o realitzar una crema dintre del municipi.
Quan es pot sol·licitar | Del 16 d'octubre al 14 de març
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès.

@ TRAMITAR
Presencial |

A més del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, es poden presentar a l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, c/ Sant Llorenç, 22-24, a Sabadell (tel. 937276490).

Documentació |

No es requereix de cap documentació, en el moment de la comunicació, es facilitarà un document justificant de la seva presentació.

Període de resolució |

Immediat

A tenir en compte |

1.- La presentació de les sol·licituds de crema es realitzarà només presencialment. 2.- És imprescindible faclitar el número de mòbil de la persona responsable de la crema. 3.- Caldrà determinar els dies de crema, si es coneixen amb exactitud, o bé indicar els períodes i els motius (cremes de rostolls, o activitats recreatives, esmorzars, dinars, etc...) , però sobre tot, caldrà indicar sempre un horari mínim i màxim de la crema. 4.- El titular/responsable de la sol.licitud de la crema haurà tenir a l’abast en el moment d’efectuar la crema, el document de comunicació que l’acrediti. 5.- El titular de la comunicació de crema podrà rebre, durant el període del 16 d’octubre al 14 de març, un sms del Departament de Medi Natural, indicant-li qualsevol incidència a tenir en compte o suspensió de la crema si s’activa el Pla Alfa.

Informació legal | Decret 64/1995

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40