Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 22/06/2024 08:44:19

Sol·licitud de reducció de la taxa de recollida d'escombraries per realització de compostatge casolà

Àmbit | Medi ambient

Sol·licitud de reducció de la taxa de residus municipals, per realització de compostatge casolà. Cada any s’ha de presentar encara que tinguin sol·licituds presentades en anys anteriors.

Qui ho pot sol·licitar | Els contribuents particulars que realitzin compostatge casolà.
Quan es pot sol·licitar | Abans del 31 de gener de l'any corrent. Tot i això, cal consultar el termini de presentació a l’Ordenança Fiscal de Taxa de residus municipals vigent.
per Internet |

Per més informació podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR".

Per realitzar el tràmit electrònic és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos al Portal de l'ORGT a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta.

Termini estimat |

Moment d'aprovació del padró d'escombraries

Termini legal |

Moment d'aprovació del padró d'escombraries

A tenir en compte |

  • Una vegada feta la sol.licitud els serveis de medi ambient inspeccionaran la instal·lació i emetran un informe d'acord amb el que estableix l'Ordenança Fiscal de Taxa de residus municipals vigents. La concessió de la reducció exigirà a aquest sigui favorable.

  • Es redueix el 20% de la taxa de residus municipals, en relació a un únic objecte tributari habitatge, que sigui el domicili habitual on tinguin instal·lat i en ple funcionament un sistema d'autogestió de la fracció orgànica de residus. El sistema ha d'estar en condicions que no causin molèsties als veïns, ni problemes higiènics de cap mena. També gaudiran aquesta reducció qui acrediti tenir aquest sistema en un altre indret no annexa al seu habitatge.

  • En el cas que es sol·liciti també la reducció per ús de Deixalleria, s’aplicarà un topall màxim de reducció entre les dues juntes que no pot superar el 30% de reducció sobre la quota inicial tributària.

  • Aquesta reducció tindrà caràcter anual, s'aplicarà a la quota resultant, una vegada fet el corresponent seguiment del compostatge casolà.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40