Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 21/05/2024 13:05:30

Convocatòria del procés per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'un/a professor/a de música (especialitat piano i llenguatge musical), a temps parcial, en substitució de la titular del lloc de treball i pel temps que duri la seva baixa per I.T.

Estat | Oberta
Data de publicació | 22/02/2023
Data límit | 01/03/2023
Data de resolució |

Anunci bases i convocatòria al BOPB i DOGC: 22/02/2023

Data inici presentació sol·licituds: 23/02/2023

Data límit presentació sol·licituds: 01/03/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40