Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Ajuts fiscals

Altres ajuts al pagament de l'IBI

Bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a famílies nombroses

  • Import: entre el 5 i el 50% del rebut, segons el valor cadastral de l'habitatge.
  • Termini per sol·licitar-ho: fins al 2 de juliol de cada exercici (aplicació automàtica als propietaris/àries que hagin presentat la sol·licitud en un exercici anterior i que tinguin el carnet de família nombrosa vigent a 1 de gener del mateix any).

Subvenció  de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a famílies monoparentals

  • Import: entre el 5 i el 50% del rebut, segons el valor cadastral de l'habitatge.
  • Termini per sol·licitar-ho: fins al 31 de gener de cada exercici.
  • Requisits: estar empadronat a Castellar del Vallès, ser titular de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual (aquell on figuri empadronada la persona titular de la família monoparental), estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya, i no tenir deutes tributaris amb l’Ajuntament.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40