Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Continguts

La pàgina s'ha generat el 6/12/2023 11:20:10

Mocions presentades Plens Municipals 2021

Ple ordinari de gener – 26/01/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fd850177254d765a01df

10.- Moció presentada pel grup municipal Cs per la millora de les condicions laborals de la policia local de Castellar.

La proposta fou aprovada per Majoria, amb la votació següent:

A FAVOR: 17 (DISET) dels regidors i regidores del PSC, ERC i C’s

EN CONTRA: 1 (UN) de la regidora de la CUP

ABSTENCIONS: 2 (DOS) dels regidors i regidores de JxC

Es pot visualitzar el debat d'aquest punt clicant aquí

11.- Moció presentada pel grup municipal JxC - per fer front a la crisi de la Covid-19 des del consens.

La proposta fou aprovada per Majoria, amb la votació següent:

A FAVOR: 14 (CATORZE) dels regidors i regidores del PSC, JxC i C’s

EN CONTRA: 1 (UN) de la regidora de la CUP

ABSTENCIONS: 5 (CINC) dels regidors i regidores d’ERC

Es pot visualitzar el debat d'aquest punt clicant aquí

Sobrevingut 1 - Moció del grup municipal ERC pel proper ple de gener en relació al Registre electrònic de documentació

Votada la urgència d’aquest tema s’aprova per unanimitat, s’inclou en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat en votació: Favorable per Unanimitat.

Es pot visualitzar el debat d'aquest punt clicant aquí

Sobrevingut 2 - Moció presentada pel grup municipal d'ERC - en suport al conseller Bernat Solé.

Votada la urgència d’aquest tema s’aprova per unanimitat, s’inclou en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat en votació: Favorable per Majoria,  amb el resultat de vots següents:

A FAVOR: 8 (VUIT) dels regidors i regidores d’ERC, JxC i la CUP

EN CONTRA: 1 (UN) del regidor de C’s

ABSTENCIONS: 11 (ONZE) dels regidors i regidores del PSC

Es pot visualitzar el debat d'aquest punt clicant aquí

 

Ple ordinari de febrer – 23/02/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fd850177b5a60d25025e

11.- Moció presentada pel Grup municipal ERC de la campanya contra el quart cinturó en relació a la caducitat de l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers.

La proposta no fou aprovada, amb la votació següent:

A FAVOR: 8 (VUIT) dels regidors i regidores de JxC, ERC i  la CUP

EN CONTRA: 13  (TRETZE) dels regidors i regidores de SOM, PSC i C’S

ABSTENCIONS: Cap

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

12.- Moció presentada pel Grup municipal ERC per la tinença d'habitatge d'emergència habitacional i d'un protocol d'actuació municipal

Es retira de l’ordre del dia

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

13.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Llibertat Pablo Hasél

La proposta fou aprovada per Majoria, amb la votació següent:

A FAVOR: 20 (vint) dels regidors i regidores de JxC, ERC, la CUP, PSC i SOM

EN CONTRA: 1 (UN) el regidor de C’s

ABSTENCIONS: Cap

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

Sobrevingut - 1 Moció del grup municipal Som de Castellar-PSC-CP sobre l’actuació de les forces de seguretat

Votada la urgència d’aquest tema s’aprova per Majoria, amb la votació següent:

A FAVOR: 16 (SETZE) dels regidors i regidores del PSC, SOM, JxC, C’s i  la CUP

EN CONTRA: 5 (CINC) dels regidors i regidores d’ERC

ABSTENCIONS: Cap

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

I s’inclou en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat en votació: Favorable per Majoria, amb la votació següent:

A FAVOR: 13 (TRETZE) dels regidors i regidores del PSC, SOM i C’s

EN CONTRA: 8 (VUIT) dels regidors i regidores d’ERC, JxC i la CUP

ABSTENCIONS: Cap

 

Ple ordinari de març – 30/03/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fd85017869e3735502d3

10.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - una vila accessible i gaudible per a tothom

La proposta fou aprovada per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a la creació d'una empresa municipal per a l'impuls i la gestió de l'habitatge públic de Castellar

La proposta no fou aprovada, amb el resultat de vots següents:

A FAVOR: 6 (SIS) dels regidors i regidores d’ERC i la CUP

ABSTENCIONS: 3 (TRES) dels regidors i regidores de JxCast i C’s

EN CONTRA: 12 (DOTZE) dels regidors i regidores de SOM-PSC

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

12.- Moció presentada pel grup municipal ERC - Suport a l'amnistia

La proposta fou aprovada, amb el resultat de vots següents:

A FAVOR: 8 (VUIT) dels regidors i regidores d’ERC, JxCast i la CUP

ABSTENCIONS: 12 (DOTZE) dels regidors i regidores de SOM-PSC

EN CONTRA: 1 (UN) del regidor de C’S

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

13.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Escola d'adults

La proposta fou aprovada per Unanimitat dels 20 regidors i regidores presents.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

 

Ple ordinari de abril – 27/04/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fd850178f9f343b8031b

5.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - per a declarar Castellar del Vallès amic de la lactància materna

La proposta fou aprovada per Majoria, amb el resultat de vots següent:

A FAVOR: DINOU (19) dels grups de Som de Castellar-PSC, ERC, JxC i la CUP

EN CONTRA: ZERO (0)

ABSTENCIONS: UN (1) del grup de Cs Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

6.- Moció presentada pel grup municipal SOM DE CASTELLAR-PSC per posar noms de dones en el nomenclàtor de Castellar del Vallès

La proposta fou aprovada per Unanimitat dels 20 regidors i regidores presents.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

7.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Evitar tancament Escola Bressol

La proposta fou aprovada per Unanimitat dels 20 regidors i regidores presents.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

8.- Moció presentada pel grup municipal de SOM CASTELLAR-PSC - Per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal

Sentit de l’acord: La proposta fou aprovada per Majoria, amb el resultat de vots següent:

A FAVOR: CATORZE (14) dels grups de Som de Castellar-PSC, JxC i Cs

EN CONTRA: UN (1) del grup de la CUP

ABSTENCIONS: CINC (5) del grup d’ERC

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

9.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - Modificació criteris de tributació de la renda del 2020.

ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

10.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - promoure una millor gestió dels ERTOs

Sentit de la votació per introduir la modificació:

La proposta fou aprovada per Majoria, amb el resultat de vots següent:

A FAVOR: DINOU (19) dels grups de Som de Castellar-PSC, ERC, JxC i Cs Vots

EN CONTRA: ZERO (0)

ABSTENCIONS: UN (1) del grup de la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a la sostenibilitat energètica al municipi

La proposta NO fou aprovada, amb el resultat de vots següents:

A FAVOR: VUIT (8) dels grups d’ERC, JxC i la CUP

EN CONTRA: ONZE (11) del grup de Som de Castellar-PSC

ABSTENCIONS: UN (1) del grup de Cs

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de maig – 25/05/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fd85017989e11c9f0393

8.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - Modificació criteris de tributació de la renda del 2020

La proposta NO fou aprovada.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

9.- Moció del grup municipal C'S per a la creació d'una Mesa d'avaluació local dels projectes municipals finançats a través dels Fons Europeus i el programa REACT-UE

ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

10.- Moció presentada pel grup municipal ERC Espai d’esbarjo i socialització de gossos DADES EXPEDIENT

La proposta fou aprovada per Majoria, amb el resultat de vots següents:

A FAVOR: DINOU (19) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC, ERC, JxC i Cs Vots

EN CONTRA: ZERO (0)

ABSTENCIONS: UN (1) de la regidora de la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de juny – 29/06/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017a39143fea0147 

16.- Moció presentada pel grup municipal JxC per instar al govern municipal a donar exemple en el canvi de paradigma energètic

Introducció d’esmenes: Aprovada per Unanimitat dels 20 regidors i regidores presents. Sentit de l’acord: La proposta fou aprovada per Majoria, amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: UN (1) de la regidora de la CUP

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: DINOU (19) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC, ERC, JxC, i C’s.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

17.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - manifest per recuperar l'energia

La proposta NO fou aprovada.

EN CONTRA: DOTZE (12) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC i C’s

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: VUIT (8) dels regidors i regidores dels grups d’ERC, JxC i la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

18.- Moció presentada pel grup municipal JxC per demanar millores en el manteniment i la seguretat dels diferents nuclis descentralitzats

Es retira de l’ordre del dia

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

19.- Moció presentada pel grup municipal Som de Castellar-PSC sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears

La proposta fou aprovada per Unanimitat dels 20 regidors i regidores presents.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

20.- Moció presentada pel grup municipal de Cs - pel rebuig dels indults als polítics condemnats per sedició i malversació de fons públics pels fets succeïts a Catalunya derivats del procés.

La proposta NO fou aprovada.

EN CONTRA: DIVUIT (18) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC, ERC, JxC, i la CUP

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: UN (1) del regidor de C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

21.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - en contra dels tancaments de sucursals bancàries i els acomiadaments massius.

Introducció d’esmenes: Aprovada per Unanimitat dels 20 regidors i regidores presents.

La proposta fou aprovada per Majoria, amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: UN (1) del regidor de C’s

ABSTENCIONS: UNA (1) de la regidora de la CUP

A FAVOR: DISSET (17) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC, ERC i JxC.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de juliol – 20/07/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017aaab4ab7f01ea

9.- Moció presentada pel grup municipal JxC - Aplicació de mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil

La proposta fou aprovada per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - per incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals

La proposta fou aprovada per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

11.- Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC - per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri

La proposta NO fou aprovada.

EN CONTRA: DOTZE (12) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: SET (7) dels regidors i regidores dels grups d’ERC, JxC i C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

12.- Moció presentada pel grup municipal JxC per fer de Castellar un municipi accessible i educador mitjançant la introducció de pictogrames en l’entorn urbà

Votada l’esmena parcial d’aquest tema, s’aprova per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de setembre – 28/09/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017c129feb1c029b

10.-Moció Presentada pel grup municipal SOM DE CASTELLAR PSC - En Solidaritat amb les dones d'Afganistan.

Es retira de l’ordre del dia com a moció. Ha estat transformada en declaració institucional, ja llegida al començament de la sessió.

11.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar - PSC en suport al Correllengua 2021

Es retira de l’ordre del dia com a moció. Ha estat transformada en declaració institucional, ja llegida al començament de la sessió.

12.- Moció presentada pel grup municipal som de castellar- psc de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI

Es retira de l’ordre del dia com a moció. Ha estat transformada en declaració institucional, ja llegida al començament de la sessió.

13.- Moció presentada pel grup municipal JxCast per l’actualització de l’enllumenat viari a tecnologia Il·luminació LED

La proposta fou aprovada per majoria amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: ZERO (0)

ABSTENCIONS: SIS (6) dels regidors i regidores dels grups d’ERC i la CUP

A FAVOR: QUINZE (15) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari d´octubre – 18/10/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017c7ab5db5902f7

14.-Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre la modificació de l'ordenança de circulació

Votada l’esmena parcial d’aquest tema s’aprova per UNANIMITAT la seva incorporació

La proposta fou aprovada per UNANIMITAT.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aqui

15.- Moció presentada pel grup municipal d´ERC-Mesures urgents per impulsar la rehabilitació en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Retirat de l´ordre del dia

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

16.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC contra l’increment de preus de l’electricitat i per a la implantació de mesures d’ajuda social

La proposta fou aprovada per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

17.- Moció presentada pel grup municipal de JXC per la creació d´àrees de "petó i adéu" al voltant dels centres escolars i pel foment de la mobilitat sostenible.

Retirat de l´ordre del dia

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de novembre – 30/11/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017d57519bc703a8

9.- Moció conjunta presentada pels grups municipals d'ERC i Som de Castellar-PSC, per impulsar un procés de participació per al desenvolupament del sector de l’antiga Playtex a Castellar.

La proposta fou aprovada per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

10.- Moció presentada per grup municipal d'ERC per una aposta decidida pel transport públic i la mobilitat personal no motoritzada entre Castellar i Sabadell.

La proposta no s’aprova, amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: DOTZE (12) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC

ABSTENCIONS: DOS (2) del regidor i regidora de JxCast

A FAVOR: SET (7), dels regidors i regidores dels grups d’ERC, la CUP i C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

11.- Moció presentada per grup municipal d'ERC per la Qualitat de l'Aire

La proposta fou aprovada per Majoria, amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: ZERO (0)

ABSTENCIONS: DOTZE (12) dels regidors i regidores dels grups de SOM-PSC

A FAVOR: NOU (9) dels regidors i regidores dels grups d’ERC, JxCast, la CUP i C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de desembre – 21/12/21

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017dc36367a50407

9.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per instar al Govern de la Generalitat a la suspensió de l'impost de CO2

La proposta NO s’aprova amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: VINT (20) dels regidors i regidores del grup de SOM-PSC, ERC, JxCast i CUP

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: UN (1) del regidor del grup de C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre el rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molta alta tensió

La proposta fou aprovada per Unanimitat

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40