Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Continguts

La pàgina s'ha generat el 23/07/2024 22:41:54

Mocions presentades Plens Municipals 2022

Ple ordinari de gener – 25/01/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017e776e6085046e

11.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar-PSC per al reforç dels recursos d'atenció primària a Castellar del Vallès per fer front a la pandèmia

Aprovat per UNANIMITAT

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

12. Proposicions i mocions sobrevingudes

12.1 Moció presentada pel grup municipal de JxC – per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.

NO va ser aprovada, amb els vots següents:

EN CONTRA: 12 (DOTZE) del grup de Som de Castellar-PSC

A FAVOR: 8 (VUIT) dels grups d’ERC, JxC i la CUP

ABSTENCIONS: 1 (UN) del grup de C’s

NO ES DEBAT la moció

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de febrer – 22/02/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017efd78c6bf04eb

10.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017

La moció NO s’aprova amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: TRETZE (13) dels regidors i regidores dels grups SOM-PSC i C’s

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: VUIT (8) dels regidors i regidores dels grups ERC, JxCast i la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per prendre mesures per evitar el joc patològic

Introducció d’esmenes: Aprovada per Unanimitat

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

12.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per prevenir l'abocament d'aigües grises i la recuperació paisatgística de l'entorn de les Bassetes

La moció NO s’aprova amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: DOTZE (12) dels regidors i regidores dels grups SOM-PSC

ABSTENCIONS: UNA (1) del regidor de C’s

A FAVOR: VUIT (8) dels regidors i regidores dels grups d’ERC, JxCast, i la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l'enllaç següent: clicant aquí

13.- Moció presentada pel grup municipal JxCast per a la incorporació de mètodes ètics de control cinegètic al nostre territori

Aprovada per UNANIMITAT dels 20 regidors i regidores assistents

La moció s’aprova amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: UN (1) del regidor del grup de C’s

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: VINT (20) dels regidors i regidores dels grups SOM-PSC, ERC, JxCast i la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

14.- Moció presentada pel grup municipal JxCast en defensa del cànon de residus a Catalunya

La moció NO fou aprovada amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: TRETZE (13) dels regidors i regidores dels grups SOM-PSC i C’s

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: VUIT (8) dels regidors i regidores dels grups d’ERC, la CUP i JxCast

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

15.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - per a compatibilitzar l’economia circular amb la promoció d’una indústria tèxtil als països menys desenvolupats i en vies de desenvolupament

Es retira de l’ordre del dia

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

16.- Moció presentada pel grup municipal Som de Castellar-PSC-CP en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran de Castellar del Vallès.

La moció fou APROVADA amb el resultat de vots següents:

EN CONTRA: UN (1) del regidor de la CUP

ABSTENCIONS: ZERO (0)

A FAVOR: VINT (20) dels regidors i regidores dels grups SOM-PSC, ERC, C's i JxCast

Es pot visualitzar aquest punt a l'enlaç següent: clicant aquí

17.- Proposicions i mocions sobrevingudes

No se’n presenten

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de març – 29/03/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf972017fbb6badd70576

10. Moció presentada pel grup municipal d'ERC, que té per títol "No a la guerra".

Es retiren de l’ordre del dia. Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Per l'anàlisi de la situació actual i la planificació dels equipaments esportius

Favorable per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

12. Proposicions i mocions sobrevingudes.

12.1 Moció presentada pel grup municipal de JxC per a compatibilitzar l'economia circular amb la promoció d'una indústria textil als països menys desenvolupats i en vies de desenvolupament

Favorable per Majoria, amb la votació següent:

VOTS EN CONTRA: ZERO (0)

ABSTENCIONS: UN (1) del grup de la CUP

VOTS A FAVOR: VINT (20) dels grups de Som de Castellar – PSC, d’ERC, de JxC i de Cs

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

12.2 Moció presentada pels grups municipals d'ERC, JxC i la Cup en suport al Dret d'autodeterminació del poble Sahrauí.

Favorable per Majoria, amb la votació següent:

VOTS EN CONTRA: ZERO (0)

ABSTENCIONS: DOTZE (12) dels grups de Som de Castellar – PSC

VOTS A FAVOR: NOU (9) dels grup d’ERC, de JxC, de la CUP i de Cs

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari d'abril – 26/04/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf97201804c268a340603

9.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC que té per títol !Xarxa d’itineraris saludables”

La proposta del grup municipal d’ERC, la moció es deixa a sobre de la taula.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

10.- Moció presentada pel grup municipal SOM de Castellar PSC-CP sobre el foment i finançament de les Escoles Bressol Municipals

La proposta fou aprovada per Majoria, amb la votació següent:

VOTS EN CONTRA: CINC (5) del grup d’ERC

ABSTENCIONS: TRES (3) dels grups de JxCast i la CUP

VOTS A FAVOR: TRETZE (13) dels grups de Som de Castellar – PSC i Cs

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

11.- Moció presentada pel grup municipal SOM de Castellar PSC-CP sobre l’avortament sense assetjament.

La proposta fou aprovada per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes

12.1 Moció presentada pel grup municipal SOM-PSC CP que té com a títol "Moció de suport al manifest dels representats de la comunitat educativa de Castellar del Vallès respecte de la vaga de docents"

VOTACIÓ: La proposta fou aprovada per Majoria, amb la votació següent:

VOTS EN CONTRA: CINC (5) del grup d’ERC

ABSTENCIONS: UN (1) del grup de Cs

VOTS A FAVOR: QUINZE (15) dels grups de Som de Castellar – PSC, JxCast i la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de maig – 31/05/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf9720180ff687a0206a8

7.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que té per títol “Xarxa d'itineraris saludables” (es va quedar sobre la taula al passat ple)

S’aprova per UNANIMITAT.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí  

8.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que té per títol "Moció Secretaris i Interventors"

S’aprova per UNANIMITAT.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí 

9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, que té per títol "moció per a la consulta electrònica d'expedients".

Es retira de l’ordre del dia, a proposta del grup proponent i l’acceptació per assentiment unànime de les regidores i regidors presents.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí  

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, que té per títol "Moció per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català"

S’aprova per MAJORIA

VOTS EN CONTRA: 0 (ZERO)

VOTS A FAVOR: 8 (VUIT) dels grups d’ERC, JxC i la CUP

ABSTENCIONS: 12 (DOTZE) del grup de SOM-PSC

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí 

11. Moció presentada pel grup municipal de JxC, que té per títol “Moció per l’accessibilitat universal a la via pública”.

Aprovada per UNANIMITAT

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí 

 

Ple ordinari de juny – 28/06/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf97201818a911657071e

12.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid escolar

La proposta NO fou aprovada amb els vots següents:

VOTS EN CONTRA: 13 (TRETZE) dels grups de SOM-PSC, la CUP i C’s

ABSTENCIONS: 0

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

13.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar-PSC en relació a l’acord per a la construcció del Tram Terrassa-Sabadell de la Ronda del Vallès

La proposta fou aprovada per majoria.

VOTS EN CONTRA: 6 (SIS) dels grups d’ERC i la CUP

ABSTENCIONS: 2 (DOS) del grup JxCast

VOTS A FAVOR: 12 (DOTZE) dels grups SOM-PSC i C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

14.- Proposicions i mocions sobrevingudes

No se’n presenten

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de juny – 19/07/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf9720181fbcecdfd076a

9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, amb el títol "Moció subvencions entitats".

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent:  clicant aquí  

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, amb el títol "Moció per reclamar l'aprovació de l'estatut de municipi rural"

VOTACIÓ: S’aprova per Majoria.

Vots en contra: 0 (ZERO)

Abstencions: 2 (DOS) dels grups de la CUP i de C’s

Vots a favor: 19 (DINOU) dels grups de SOM-PSC, d’ERC i de JxCast

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí  

11.- Proposicions i mocions sobrevingudes

No se’n presenten

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí 

 

Ple ordinari de setembre – 27/09/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff808081833c160c0183657ec5160025

8.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que porta per títol #REGULARIZACIÓNYA per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’estat español

VOTACIÓ: S’aprova per Majoria.

Vots en contra: 1 (UN) del grup de C’s

Abstencions: 1 (UN) del grup de la CUP

Vots a favor: 19 (DINOU) dels grups de SOM-PSC, ERC i JxCast

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que porta com a títol "Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies"

VOTACIÓ: NO s’aprova.

Vots en contra: 13 (TRETZE) dels grups SOM-PSC i C’s

Abstencions: 0 (ZERO)

Vots a favor: 8 (VUIT) dels grups d’ERC, JxCast i la CUP

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

10.- Proposicions i mocions sobrevingudes

No se’n presenten. Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari d'octubre – 18/10/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff808081833c160c0183d1dee540009a

12. Proposicions i mocions sobrevingudes.

No se’n presenten. Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de setembre – 29/11/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff808081833c160c0184aa3afd850122

14.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que porta per títol: "Defensa dels drets humans davant la celebració del mundial a Qatar"

VOTACIÓ: S’aprova per Majoria.

Vots en contra: 1 (UN) de la CUP Abstencions: 2 (DOS) del grup JxCast Vots a favor: 18 (DIVUIT) dels grups SOM-PSC, ERC i C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí 

15.- Moció presentada pel grup municipal JxCast que porta per títol "Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació"

VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA.

Vots en contra: 1 (UN) del grup de C’s Abstencions: 12 (DOTZE) del grup SOM-PSC Vots a favor: 7 (SET) dels grups ERC, JxCast i la CUP.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

16.- Moció presentada pel grup municipal JxCast que porta per títol "Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials"

VOTACIÓ: S’aprova per Majoria

Vots en contra: 1 (UN) de la CUP

Abstencions: 4 (QUATRE) del grup d’ERC Vots a favor: 14 (CATORZE) dels grups SOM-PSC (11 regidores i regidors, estava absent el regidor José I. González), JxCast i C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí

 

Ple ordinari de setembre – 20/12/22

https://actes.castellarvalles.cat/session/sessionDetail/ff8080818506c5ea018515264d140024

11.1 Moció presentada pel grup municipal JxCast que porta per títol "Moció de Junts per Castellar en suport al comerç davant l'elevada inflació i l'augment dels costos de l'energia"

VOTACIÓ: Favorable per Unanimitat.

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent: clicant aquí   

11.2 Moció presentada pel grup municipal la CUP amb el títol "Instar a la Generalitat a executar el perllongament dels FGC des de l'estació Sabadell-Nord fins a Castellar"

VOTACIÓ: NO s’aprova, amb els vots següents:

Vots en contra: 12 (DOTZE) del grup de SOM-PSC Abstencions: 0 (ZER) Vots a favor: 9 (NOU) dels grups d’ERC, JxC, la CUP i C’s

Es pot visualitzar aquest punt a l’enllaç següent clicant aquí  

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40