Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Plans municipals vigents

La pàgina s'ha generat el 30/09/2022 07:57:39

Pla d'usos i gestió de la conca alta del riu Ripoll en l'àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Els Ajuntaments de Sant Llorenç Savall i de Castellar del Vallès van presentar de forma conjunta una sol·licitud al Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per tal que en el programa d'actuacions per al 2006 es contemplés la redacció d'un Pla Director de la conca alta del Ripoll. Durant el 2007 es va redactar i a la primavera del 2008 es va aprovar pel Ple dels dos ajuntaments.

El motiu de la sol·licitud era que la Diputació de Barcelona i l'Obra Social de la fundació La Caixa van signar un conveni de col·laboració per a la impulsió dels plans de gestió integral per a la conservació dels espais inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals.

L'elaboració del Pla d'usos i gestió de la conca alta del riu Ripoll en l'àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha consistit en: recopilació d'informació, realització d'un recorregut a peu pel riu que permetés la identificació de pressions i impactes,  caracterització de l'espai fluvial, diagnosi de l'estat ecològic del riu mitjançant l'aplicació d'indicadors de qualitat hidromorfològica, fisicoquímica i biològica, i proposta d'actuacions i mesures de gestió en l'espai fluvial.

La conca alta del Ripoll no assoleix en cap tram fluvial el molt bon estat ecològic, és a dir, les condicions de referència. Les principals afeccions s'han detectat sobre la qualitat de l'aigua, la quantitat d'aigua i la morfologia de les lleres i riberes. En primer lloc, s'ha detectat contaminació de les aigües superficials deguda a la manca o mal funcionament dels sistemes de sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials. En segon lloc, el cabal del riu es troba afectat per extraccions i regulació. I per últim, les lleres i riberes estan alterades i ocupades per diversos usos antròpics. Per tant, cal implantar mesures de gestió i actuació a nivell de la conca.

Finalment, sota el marc del Pla rector fluvial i diferenciades entre el Pla d'acció, el Pla d'ús públic i el Pla de seguiment i avaluació, s'han proposat actuacions i mesures de gestió que permetin mitigar els impactes sobre l'espai fluvial i assegurar-ne la seva conservació.

La determinació de les actuacions que es portaran a terme en aquests propers anys és fruit d'una valoració tècnica i de la priorització d'aquestes en una sessió del fòrum ambiental.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40