Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 10:06:42

Sol·licitud d'adjudicació d'horts municipals per cultiu particular sense ànim de lucre

Àmbit | Medi ambient

Tràmit que ofereix l'Ajuntament de Castellar del Vallès per a l'ús de parcel·les d'horta i/o jardineria de propietat municipal. El poden sol·licitar aquelles persones que desitgen cultivar amb finalitats de lleure i sense ànim de lucre. Les tres zones municipals d'horta són el pati de Cal Botafoc, el Brunet i el Boà.

Qui ho pot sol·licitar | Persones majors d'edat que estiguin empadronades a Castellar del Vallès.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Per telèfon |
Presencial |
Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta.

A tenir en compte |

Les finques són propietat de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
Tipus del terreny: horta, jardineria.
L'adjudicació de les parcel·les es realitzarà per ordre de registre de les sol·licituds. Podeu consultar la llista d'espera al document adjunt.

Cost |

Es paga un aval que es retorna en el moment de deixar la parcel·la en la zona del Brunet i un aval i una quota anual al pati de cal Botafoc.

Informació legal | Les autoritzacions atorgades tindran la consideració d'ús privatiu del domini públic, regulat per l'article 57 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40