Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/07/2024 11:38:04

Comunicació d'obertura de rases

Àmbit | Via pública

És la comunicació d'obertura de rases a la via pública per al soterrament de serveis, derivades d'una llicència d'obres majors atorgada prèviament. Les obertures de rases s'han de realitzar sota les condicions següents:

  • La sol·licitud s'ha d'efectuar, com a mínim, 5 dies hàbils abans de la data d'obertura de la rasa.
  • Les obres estaran convenientment senyalitzades i il·luminades amb blocs autònoms especialment si ocupen la calçada.
  • En cap cas es podrà impedir totalment el pas de vianants per la vorera, habilitant els passos corresponents tot garantint la seguretat de les persones i vehicles.
  • Les terres i runes s'hauran de dipositar en contenidors o saques mentre duri l'obra.
  • La durada de l'obra inclou la reposició de paviment.
  • S'haurà d'evitar deixar rases obertes a la calçada o a l'espera del paviment definitiu, durant la nit o els caps de setmana. En cap cas es podran deixar rases en aquestes condicions i si és el cas, s'haurà de fer un reblert de la rasa amb materials que siguin estables a la pluja i al pas de vehicles. No es acceptable la cobertura provisional amb saulò.
  • S'haurà de reposar el mateix tipus de paviment existent a l'entorn de l'actuació. En cap cas no es podrà fer reposicions de paviments asfàltics en fred. - En cas que sigui necessari tallar la circulació del carrer, caldrà obtenir autorització de la Policia Local.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada
Quan es pot sol·licitar | Com a mínim en 5 dies hàbils abans de la data d'obertura de la rasa.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Instància de comunicació correctament omplerta.

Termini estimat |

Immediat per la comunicació

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40