Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 09:04:20

Sol·licitud de recollida d'animals de companyia abandonats i/o perduts

Àmbit | Salut, Animals domèstics

Sol.licitud de recollida d'animals domèstics que estiguin perduts i/o abandonats.

Qui ho pot sol·licitar |

Qualsevol persona que trobi un animal domèstic que estigui perdut i/o abandonat.

El propietari/a o posseïdor d’un animals de companyia està obligat a comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini màxim de 48 hores, de manera que en quedi constància. En cas contrari, es presumirà el seu abandonament.

Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
Per telèfon |
 • Policia Local
  C. de Sant Llorenç, 7. Cal Botafoc
  Tel | 93 714 48 30 - 092 (urgències) - 696 46 20 50 (WhatsApp per comunicar incidències a la via pública o de trànsit)
Presencial |
Documentació |

Per poder endur-se un animal que hagi estat recollit de la via pública serà necessari:

 • Acreditar-ne la seva propietat.
 • Presentar, si s’escau, el carnet de vacunació i/o controls sanitaris.
 • Presentar la documentació que acrediti que l'animal està correctament censat al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) i al Cens Municipal d'animals de companyia. L’animal per tant ha d’estar degudament identificat amb un microxip homologat.
 • En el cas de gossos potencialment perillosos, presentar la llicència administrativa municipal per a la tinença i conducció d’aquest tipus de gossos.
 • Abonar les despeses de manteniment que hagi originat l’animal i pagar la taxa corresponent de recollida i manteniment.

En el cas dels gats amb identificació capturats i que es trobin en el centre d'acollida, es recomanarà la seva esterilització al propietari/a, per fomentar el control de les colònies de gats ferals de la vila.

Termini estimat |

Immediat

A tenir en compte |

 • La Protectora de Caldes Animal o la Policia Local es posarà en contacte amb el propietari/a d’un animal de companyia que s’hagi recollit a la vila, per tal de notificar-li oficialment la situació del seu animal, la seva localització i els requisits per a recuperar-lo.


El propietari/a d’aquest animal té un termini legal màxim de 20 dies per a recuperar-lo. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat, amb les conseqüències legals escaients i pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.


L’ajuntament endegarà les accions legals oportunes en relació al propietari/a en compliment de la Llei de Protecció Animal i l’Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció, Tinença i Venda d’Animals. • L’ús d’una placa identificadora al collar de l’animal afavoreix la localització de l’animal perdut, però l’èxit en la localització del propietari/a és màxim si l’animal té implantat un microxip, ja que la introducció del seu codi en el Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) de Catalunya i altres bases de dades, permet obtenir les dades del propietari/a. És doncs, fonamental tenir l’animal xipat, censat i mantenir les dades de contacte actualitzades.


Segons dades publicades a la web de FAADA (Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals), la probabilitat de recuperar un animal de companyia identificat amb microxip és del 90% i del 15% sinó ho està.

Cost |

La prestació del servei de recollida i trasllat de l’animal perdut i/o abandonat al centre d’acollida d’animals té un cost associat (consulteu l'ordenança). A més a més per cada dia d’estada al centre a partir del 9è dia hàbil inclusivament hi ha un cost de 8,80 euros per dia. Aquest servei s’ha d’abonar a les dependències de la Policia Local.

Informació legal |

- Ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics de Castellar del Vallès.

- Ordenança fiscal núm. a13 - taxa pels serveis de salut publica.

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de Protecció dels Animals.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40