Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 25/05/2024 09:12:15

Sol·licitud llicència de gual sense llicència d'obra major associada

Àmbit | Economia i hisenda, Urbanisme

És la sol·licitud de llicència de gual per a l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres. Sols es realitzarà aquest tràmit pels casos de guals que no estiguin subjectes a un tràmit de llicència d'obres majors. En aquest cas, la llicència de gual s'atorga conjuntament amb el tràmit de llicència de primera ocupació.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau).
Termini estimat |

1 mes

A tenir en compte |

- L'ajuntament efectuarà una primera inspecció i donarà instruccions al sol·licitant referents a la forma de condicionar la vorera. Un cop feta la reforma, l'interessat haurà de comunicar-ho per tal de realitzar la inspecció definitiva. - Condició de llicència: 1. Una vegada concedida la Llicència de Gual, s'haurà de procedir a la seva correcta senyalització, tal com indiquen les ordenances municipals, col·locant la placa municipal en lloc visible i pintant la vorera de color groc. 2. En el cas que es vulgui procedir a la baixa de la llicència de gual, s'haurà de sol·licitar mitjançant instància tipus i s'haurà de disposar d'un element fix, entre l'entrada i la façana, que impedeixi l'accés de vehicles a d'interior. En el seu defecte l'ajuntament ho instal·larà a la vorera carregant les despeses d'instal·lació i manteniment al sol·licitant.

Cost |

Un cop presentada la sol·licitud, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa i la placa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Si es sol·licita al primer semestre es pagarà la taxa anual. Si es sol·licita al segon semestre es pagarà la meitat de la taxa anual.

Per l'any 2024 la taxa és la fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. A6

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40