Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 10:34:27

Retorn d'avals en llicències d'obres menors

Àmbit | Urbanisme

Tràmit que es realitza un cop acabada l'obra subjecta a llicència d'obres menors, per controlar que els elements d'urbanització estan correctament reposats.

Qui ho pot sol·licitar | El titular de la llicència d'obres menors o un representant degudament autoritzat.
Quan es pot sol·licitar | El tràmit l'han de sol·licitar els interessats a partir de la data d'acabament de les obres.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requeridaLes dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta, ajuntant la següent documentació:

  • Certificat de recepció de residus de la construcció (original).
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau).
  • Fotocòpia model 900D, presentat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Documentació acreditativa d’alta o variació de la finca a efectes d’IBI, en el cas que les obres realitzades ho requereixin (exemple: piscines))

L'Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació que sigui necessària amb la finalitat que la devolució d'aval es concedeixi amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.

Període de resolució |

1 mes

Informació legal | Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40