Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 30/09/2023 21:49:33

Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb parades temporals

Àmbit | Comerç, Fires i tradicions

Tràmit pel qual es sol·licita l'ús de l'espai públic, de manera temporal per diversos esdeveniments com poden ser la Diada de Sant Jordi de 23 d'Abril, la Castanyada de 1 de Novembre o d'altres ocupacions de caràcter temporal a la via pública.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona, empresa o entitat interessada.
Quan es pot sol·licitar | Amb 15 dies d'antel·lació respecte a l'inici de l'ocupació.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent a cada cas i la documentació requerida .

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Es presentarà la sol.licitud correctament omplerta, a on s'especificaran:

  • Característiques del producte a vendre.                   
  • Metres de la parada.
  • Emplaçament.

En el cas que es tracti d'una ocupació puntual sense venda i que no generi taxa d'ocupació, es tramitarà mitjançant la presentació d'una Comunicació prèvia. Caldrà presentar el formulari específic correctament omplert.

L’Ajuntament, durant els 5 dies hàbils següents a la presentació, podrà sol·licitar informació complementària, fixar condicions específiques o denegar l’ocupació. Passat aquest termini, en el cas que l’Ajuntament no hagi comunicat el contrari, l’ocupació comunicada es considerarà autoritzada, sempre i quan es compleixen les condicions assenyalades en la present comunicació.

Termini estimat |

Una setmana

A tenir en compte |

CONDICIONS DE L'OCUPACIÓ A LA VIA PÚBLICA: - Caldrà fer un bon ús de la via pública, deixant l’espai net i en cas que es derivin residus de l’acte seran tractats correctament i no n’hauran de quedar de cap tipus un cop aquesta activitat hagi finalitzat completament. - Caldrà respectar l’espai públic i el veïnat, així com mantenir les zones de pas suficients pels vianants. - El sol·licitant serà el responsable del compliment de les condicions de l’ocupació. - S’haurà de respectar la resta d’ocupacions i mantenir actituds de bona convivència amb la resta d’activitats autoritzades. - L’ocupació es podrà realitzar sempre que l’espai a ocupar no estigui prèviament autoritzat per alguna altra activitat i no hi hagi programada cap activitat per part de l’Ajuntament.


- PLÀNOL DE POSSIBLES UBICACIONS A C/SALA BOADELLA, MONTCADA I HOSPITAL. (parades de 3*3 m): En cas d’estar interessat en alguna d’aquestes ubicacions cal indicar-ho a la instància. En cas de voler-ne d’altres fora d’aquests carrers, indicar la proposta.

Cost |

Segons Ordenança Fiscal num. A10.

Exempcions | Quedem exemptes d'aquesta taxa totes les entitats sense ànim de lucre.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40