Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud matriculació Escola de Música curs 2019 - 2020

Àmbit | Escola de música

Tràmit mitjançant el qual es formalitza la plaça sol·licitada a l'Escola de Música Torre Balada.

Qui ho pot sol·licitar | Tots els alumnes, inclosos aquells que han estat admesos a la preinscripció.
Quan es pot sol·licitar |

Per al curs 2019 - 2020, la matriculació es formalitzarà de l'11 al 14 de juny a L’Escola de Música. L’horari serà de 15.30 a 20.00 h.

Els alumnes admesos a la preinscripció també hauran d'anar a formalitzar la matrícula amb els dies i l'horari especificats al punt anterior.

Presencial |
Documentació |

Per a la matriculació caldrà presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI dels pares o de l’alumne/a
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • Ordre SEPA de domiciliació diligenciada per l’entitat bancària (sols per alumnes nous o que canviïn les dades bancàries)
A tenir en compte |

Si l'alumne no formalitza la matrícula en les dates establertes s'entendrà que es renuncia a la plaça, quedant la mateixa disponible. Suposant que durant el procés de matriculació quedessin places vacants, els primers dies de setembre s’iniciarà un procés a la mateixa Escola per tal de cobrir-les.


NOTES:  • L’opció d’horaris de Llenguatge Musical/Musicant es concretarà en el procés de matriculació a l’Escola de Música.

  • Els horaris d’instrument es concretaran en una reunió al mes de setembre amb cada professor (s’informarà a la carta d’inici de curs).Suposant que en finalitzar tot el procés de matriculació quedessin places vacants, els primers dies de setembre s'iniciarà un procés per tal de cobrir-les a la mateixa escola.
Cost |

Taxa per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música. (Ordenança Fiscal A-12)

Exempcions | Bonificacions per: - Família nombrosa. - Altres membres de la família al centre.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40