Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 15/12/2019 18:43:26

Sol·licitud matriculació Escola de Música curs 2019 - 2020

Àmbit | Escola de música

Tràmit mitjançant el qual es formalitza la plaça sol·licitada a l'Escola de Música Torre Balada.

Qui ho pot sol·licitar | Tots els alumnes, inclosos aquells que han estat admesos a la preinscripció.
Quan es pot sol·licitar |

Per al curs 2019 - 2020, la matriculació es formalitzarà de l'11 al 14 de juny a L’Escola de Música. L’horari serà de 15.30 a 20.00 h.

Els alumnes admesos a la preinscripció també hauran d'anar a formalitzar la matrícula amb els dies i l'horari especificats al punt anterior.

Presencial |
Documentació |

Per a la matriculació caldrà presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI dels pares o de l’alumne/a
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • Ordre SEPA de domiciliació diligenciada per l’entitat bancària (sols per alumnes nous o que canviïn les dades bancàries)
A tenir en compte |

Si l'alumne no formalitza la matrícula en les dates establertes s'entendrà que es renuncia a la plaça, quedant la mateixa disponible. Suposant que durant el procés de matriculació quedessin places vacants, els primers dies de setembre s’iniciarà un procés a la mateixa Escola per tal de cobrir-les.


NOTES:  • L’opció d’horaris de Llenguatge Musical/Musicant es concretarà en el procés de matriculació a l’Escola de Música.

  • Els horaris d’instrument es concretaran en una reunió al mes de setembre amb cada professor (s’informarà a la carta d’inici de curs).Suposant que en finalitzar tot el procés de matriculació quedessin places vacants, els primers dies de setembre s'iniciarà un procés per tal de cobrir-les a la mateixa escola.
Cost |

Taxa per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música. (Ordenança Fiscal A-12)

Exempcions | Bonificacions per: - Família nombrosa. - Altres membres de la família al centre.

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica fent clic aquí.

Més informació

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40