Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud preinscripció Escola de Música curs 2020 - 2021

Àmbit | Escola de música

Tràmit pel qual es sol·licita una plaça a l'Escola de Música. La programació ofertada és:

  1. Llenguatge musical/Musicant i instrument. (Iniciació, nivell elemental i nivell avançat).
  2. Mòduls (Orquestra, Cant Coral, Música de Cambra, Composició...).
  3. Música moderna.
  4. Música per adults.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada major de 18 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor legal.
Quan es pot sol·licitar |

Només pels alumnes nous:

Des de l'1 al 12 de juny de 2020 i en qualsevol moment sempre que hi hagi places disponibles es farà la preinscripció per totes aquelles persones que sol·licitin entrar a l’Escola de Música per al curs 2020-2021. Cal enviar el formulari de preinscripció degudament omplert a l'adreça electrònica: escolamusica@castellarvalles.cat.

Una vegada fet el tràmit de preinscripció es comunicarà, per correu electrònic, a totes les famílies l’admissió a l’Escola.

La matriculació es formalitzarà també de forma no presencial els dies 17, 18 i 19 de juny . Veure el tràmit de Matriculació Escola de Música.

per Internet |

Aquest any, atesa la situació actual d'emergència sanitària produïda per la Covid-19, la preinscripció serà no presencial. Cal enviar el formulari de preinscripció degudament omplert a l'adreça electrònica: escolamusica@castellarvalles.cat.

Per telèfon |
Presencial |
Documentació |

Per la preinscripció:

  • Sol·licitud de Preinscripció correctament omplerta.
Termini estimat |

10 dies

A tenir en compte |

  • Un cop admès, l'alumne haurà de formalitzar la Sol·licitud de matrícula. En cas de no formalitzar la matrícula en les dates establertes s'entendrà que es renuncia a la plaça tot quedant disponible.

  • L’opció d’horaris de Llenguatge Musical es concretarà en el procés de matriculació a l'Escola de Música.

  • Els horaris d’instrument es concretaran en una reunió al mes de setembre amb cada professor (ja us informarem amb la carta d’inici de curs.)

  • Suposant que havent acabat tot el procés de matriculació quedessin places vacants, els primers dies de setembre s’iniciarà un procés per tal de cobrir-les a la mateixa Escola.

Cost |

En cas de ser admès i de formalitzar la matrícula s'haurà de pagar una taxa.

Exempcions | Bonificacions per: - Família nombrosa. - Altres membres de la família al centre.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40