Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 10:00:26

Sol·licitud baixa cursos de formació El Mirador

Àmbit | Internet i tecnologies

Tràmit per a persones que sol·licitin el retorn dels imports abonats pels cursos realitzats a El Mirador.

El retorn es realitzarà sempre i quan l'abonament s'hagi realitzat en el termini establert.

Baixa dels cursos abonats íntegrament:

  • Si per circumstàncies no imputables a la persona aquesta no pogués assistir als cursos o activitats, es procedirà a la devolució de l'import íntegre del preu públic, prèvia justificació per a les sol·licituds rebudes 15 dies abans de l'inici de curs.
  • Si per circumstàncies no imputables a la persona aquesta no pogués assistir als cursos o activitats, es procedirà a la devolució del 50% de l'import del preu públic, prèvia justificació per a lessol·licituds rebudes 7 dies abans de l'inici dels curs.
  • Les sol·licituds de baixa rebudes amb un període inferior als 7 dies de l'inici del curs no tenen dret a l'abonament de l'import.

Baixa dels cursos amb cobrament mensual a través del compte corrent:

  • Les sol·licituds de baixa d'aquests cursos s'haurà de registrar al SAC abans del dia 20 de cada mes, en cas de realitzar-se posteriorment a aquesta data es cobrarà la quota del mes següent.
Qui ho pot sol·licitar | Poden sol·licitar la baixa dels cursos de El Mirador, qualsevol persona matriculada als cursos.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància genèrica correctament omplerta.
  • Justificant conforme no es pot realitzar el curs o l'activitat.
Termini estimat |

1 mes

A tenir en compte |

Només tindran dret a la devolució de l'import del curs quan es compleixin els requisits establerts anteriorment.

Cost |

Gratuït

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40