Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 10:06:13

Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic

Àmbit | Activitats, Empresa

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica, han de comunicar-ho prèviament a l'administració.

La normativa regula que el propietari no pot al·legar la condició de domicili a efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.

Qui ho pot sol·licitar | La persona propietària de l'habitatge o bé un/a representant degudament autoritzat/da.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

El model de comunicació prèvia correctament omplerta i signada.

A tenir en compte |

L'Ajuntament trametra la comunicació a la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que la inscriurà al registre de Turisme de Catalunya

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40