Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 16/06/2024 02:27:43

Sol·licitud ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors

Àmbit | Activitats, Comerç, Empresa

Tràmit pel qual es sol·licita l'ús de l'espai públic de manera temporal, per la instal·lació de terrases i vetlladors associats a establiments comercials de la vila.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona o empresa titular d'un establiment.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Es presentarà la sol.licitud correctament omplerta, acompanyada:

  • Plànol d’emplaçament a escala 1:500 o 1:100, amb indicació de la superfície a ocupar i número de mòduls tipus de terrassa, constituïts per una taula i quatre cadires cada un d’ells, a instal·lar. El plànol s’haurà d’assenyalar el conjunt de mobiliari urbà que pogués existir en la zona d’influència de la terrassa.
  • Descripció i memòria del tipus de terrassa que es pretén instal·lar: Indicant tipologia de la terrassa, mobiliari, si disposa o no de tarima, baranes, jardineres, para-sols, vetllador amb tendals, etc.. En el cas de tendals i vetlladors s’hauria d’aportar plànol de planta, alçats i secció, a escala 1:50 o 1:20, de la terrassa. En ambdós casos: memòria descriptiva dels materials, textures i colors emprats.
  • Certificació tècnica: En el cas de ser un element no estandarditzat fet a mida (TENDAL TIPUS A I TIPUS B), caldrà que un tècnic acreditat signi la documentació i supervisi el muntatge.
  • Referència acreditativa d'haver presentat o obtingut la corresponent llicència o comunicació per a l’exercici de l’activitat principal.
Cost |

Segons Ordenança Fiscal num. A10.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40