Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud d'ús social de les instal·lacions esportives municipals per a ús regular. Temporada 2021 - 2022

Àmbit | Esport

Tràmit pel qual qualsevol entitat o empresa del municipi pot sol·licitar la reserva d'un equipament esportiu per a l'ús regular per la temporada 2022-2022 (període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 de juliol de 2022).

Per Decret d'Alcaldia núm. 705 de data 9 de juny de 2021, s'ha aprovat la convocatòria i les bases que la regulen.

Els principals equipaments esportius dels que disposa l'Ajuntament de Castellar del Vallès són els següents:

 • Pavelló Puigverd (c/ València núm. 0).
 • Pavelló Joaquim Blume (c/ Joaquím Blume núm. 15 B).
 • Camp de futbol ‘Joan Cortiella – Can Serrador’ (c/ Tarragona s/n).
 • Pistes d’atletisme ‘Parc de Colobrers’ (c/ de la Garrotxa s/n).
 • Pistes de bitlles ‘Parc de Colobrers’ (c/ de la Garrotxa s/n).
 • Pavelló Dani Pedrosa (c/ Sant Feliu núm. 2).
 • Pistes de tennis (c/ Sant Feliu s/n).
 • Espais esportius de l’Espai Tolrà (pl. de la Fàbrica Nova s/n).
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol entitat del municipi o empresa
Quan es pot sol·licitar | Del 14 de juny al 9 de juliol de 2021
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Documentació |

Instància electrònica signada digitalment per part d'un representant de l'empresa o entitat, adjuntant:

 • Formulari de sol·licitud normalitzat correctament omplerta (cal que les dades de la persona representant que constin en la sol·licitud, siguin les de la persona que signa la instància electrònica).
 • Annex específic per cada equipament sol·licitat.
 • Protocol intern de seguretat, d’higiene i salubritat, per fer front a la pandèmia COVID-19.
A tenir en compte |

No s'acceptaran sol·licituds de particulars.

Cost |

Gratuït per a les entitats del municipi de Castellar del Vallès. Si el sol·licitant és una empresa haurà de pagar una taxa municipal per l'ús de la instal·lació.

Exempcions | Entitats municipals de Castellar del Vallès.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40