Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 6/12/2023 12:34:22

Sol·licitud de préstec de la cadira Joëlette

Àmbit | Benestar social, Diversitat funcional

Es tracta de dues cadires d’una sola roda que, amb l’ajut d’acompanyants, permet la pràctica del senderisme i altres esports sobre terrenys muntanyosos a persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

Els beneficiaris hauran d’acceptar expressament les condicions que figuren en el present Protocol General per a poder sol·licitar el servei de préstec de les cadires Joëlette.

Serà necessari complimentar el formulari de sol·licitud específic pel servei de préstec de les cadires Joëlette cada cop que sigui necessari disposar-ne, mitjançant el canal establert a tal efecte.

Qui ho pot sol·licitar | - Les entitats sense ànim de lucre registrades al Registre Municipal d’Entitats de Castellar del Vallès, - Els centres educatius de Castellar del Vallès - Aquells altres agents que col·laborin en l’obtenció d’objectius d’interès general relacionats amb la diversitat funcional i que comptin amb l’aprovació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Període de resolució |

La unitat de diversitat funcional de l’Ajuntament de Castellar del Vallès donarà curs a la sol·licitud i notificaran electrònicament  la corresponent resolució administrativa al sol·licitant.

Cost |

El servei de préstec de les cadires Joëlette te caràcter gratuït pel beneficiaris del servei. No obstant això, totes les despeses de transport i personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material, aniran a càrrec del sol·licitant.

Informació legal | - Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l’Assegurança Obligatòria Esportiva. - Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. - Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. - Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. - Complir amb la normativa vigent del lloc on s’utilitzi el material que s’hagi cedit.

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40