Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 30/11/2023 14:26:15

Sol·licitud preinscripció escolar de 3 a 12 anys

Àmbit | Educació
  • Tràmit pel qual es sol·licita la inscripció a una plaça escolar pel curs immediatament posterior. En cas d'empat el procés d'inscripció contempla un conjunt de criteris de prioritat per l'admissió de l'alumnat al centre.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona interessada.
Quan es pot sol·licitar | En les dates presentades pel Decret de matriculació de la Generalitat de Catalunya (aproximadament entre febrer i abril). Període del procés de sol·licitud: Segons calendari oficial.
per Internet | @ TRAMITAR
Per telèfon |
Presencial |

En el centre triat en primera opció o

Documentació |
  • Instància normalitzada.
  • Fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor legal.
  • Original del certificat de convivència del fill/a.
  • Fotocòpia i original del llibre de família.
  • Informació complentaria regulada pel Decret esmentat anterioment.
Termini estimat | 2 mesos
A tenir en compte | - A tots els nens/es que durant l'any vigent fan els 3 anys, se'ls hi enviarà la documentació amb els criteris de prioritat d'admissió.
- Només es podrà presentar una única sol·licitud de preinscripció.
- És important que omplin totes les caselles de la sol·licitud en funció de les seves prioritats.
- En cas de que s'hagi d'aplicar la puntuació del barem, només serà vàlida per la primera opció escollida. A la resta d'opcions no s'aplicarà la puntuació.
- Per més informació consulteu el web de Gencat.cat
Cost | Gratuït
Informació legal | - Decret que regeix la preinscripció escolar.

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40